Wijziging Mediawet

Op dinsdag 26 mei is de Wijziging Mediawet in het wetgevingsoverleg behandeld. KBO-PCOB heeft  op de nota van minister Slob gereageerd in samenwerking met diverse andere organisaties, zoals Ieder(in) en Bartiméus.

Voor ruim twee miljoen mensen is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. De wijziging
van de Mediawet is voor hen het moment om hier verbetering in aan te brengen. Op grond van
artikel 7 van de Europese richtlijn over toegankelijkheid van audiovisueel media-aanbod vragen de organisaties daarom de wet aan te passen en in de wet concrete en duidelijke kwaliteitseisen op te nemen voor toegangsdiensten.

De complete brief leest u hier.