Wijkziekenhuis Amsterdam prachtige verbeterslag zorg ouderen

Vanaf volgende maand kunnen kwetsbare ouderen terecht in het wijkziekenhuis dat AMC en Cordaan in samenwerking met Zilveren Kruis starten in Amsterdam-Oost. “Een prachtig initiatief om de ziekenhuiszorg voor ouderen en de transmurale zorg te verbeteren”, geeft directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa aan. Veel ouderen verslechteren in een ziekenhuis zodanig dat ze bij het verlaten van het ziekenhuis er vaker slechter aan toen zijn dan bij hun opname.

Recent hebben ouderen binnen het project Beter Oud zelf bijgedragen aan het ontwikkelen van een zogenoemde meetlat waarin kwaliteitsaspecten zijn opgesteld voor ziekenhuisopname en de overgang naar huis. Zij weten immers zelf het beste vinden wat belangrijk vinden. Een aantal aandachtspunten rond ziekenhuisopname wordt genoemd, waarbij het belangrijk is dat het ziekenhuis:

  • Bij opname de oudere test op risico’s (zoals een delier),
  • Zorgt voor een integraal behandelplan (over afdelingen en specialismen heen),
  • Vraagt naar rol van familie en vrienden,
  • Gedurende de opname al voorbereidingen treft voor de overgang naar huis,
  • Duidelijke informatie geeft bij ontslag en dit mondeling toelicht.

De belangrijke wijkinitiatieven in de zorg voor ouderen zullen we natuurlijk van dichtbij volgen en waar kan samenwerking bieden.