Terecht aandacht en geld voor wijkverpleging

Op 5 juli debatteerde de Tweede Kamer over wijkverpleging. Kort daarvoor was extra geld toegezegd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegelijkertijd kwam er een brandbrief over personeelstekorten. Beide zaken kregen, terecht, de aandacht. Maar KBO-PCOB herkende in het debat ook belangrijke punten die wij eerder hadden ingebracht.

Voorafgaand aan het debat had KBO-PCOB een brief gestuurd, samen met Patiëntenfederactie Nederland en Per Saldo. We drongen aan op voldoende, goede, passende en betaalbare wijkverpleging voor iedereen die het nodig heeft. Daar hoort ook keuzevrijheid bij, zodat senioren thuis zelf kunnen kiezen wie voor hen zorgt.

Dit vond gehoor. GroenLinks stelden hier vragen over en ook de PVV, die stelt dat patiënten geen keuzevrijheid hebben als het budgetplafond bereikt is. SP ging met name in op problematiek bij bepaalde zorgverzekeraars en zorgverleners.

KBO-PCOB is blij met het nieuws van het ministerie van VWS dat er 170 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor de wijkverpleging en de medisch specialistische zorg thuis. Vorige maand riep KBO-PCOB nog op om meer geld uit te trekken voor de wijkverpleging. Ook de Kamerleden bleken er blij mee, maar blijven kritisch op de besteding. Wordt er door zorgverzekeraars wel voldoende ingekocht, zo vroeg D66.

Onacceptabel

Uit eerdere berichten bleek dat er in 300 miljoen op de plank blijft liggen. Zorgverzekeraars hebben het budget wijkverpleging niet opgemaakt. Directeur Manon Vanderkaa: “Dit is voor KBO-PCOB onacceptabel, zeker nu palliatieve zorg thuis soms niet geboden kan worden en ouderen niet kunnen sterven op de plek waar zij willen. Er moet meer aandacht komen voor de complexe zorg thuis en een passend tarief hiervoor.”

Personeelstekort

Een overstijgend probleem vormt de arbeidsmarktproblematiek. V&VN trok hierover op 4 juli luidruchtig aan de bel. Vorig jaar was er al een tekort van 1000 wijkverpleegkundigen. De V&VN vreest dat we een kritieke periode in de zomer krijgen. KBO-PCOB herkent dit. Directeur Manon Vanderkaa: “Dit probleem vraagt om een lange termijn oplossing met een integrale en sector-overstijgende benadering en met aandacht voor zorg op afstand en zij-instromers.”