Wetenschappers en ouderen slaan handen ineen voor betere spoedzorg

Er komen steeds meer oudere patiënten naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit leidt ieder jaar in de winter tijdens de griepgolf tot grote organisatorische uitdagingen voor zorginstellingen. Maar spoedzorg voor ouderen gaat over veel meer dan alleen drukte op de SEH. Het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) heeft als doel de zorg voor de acuut zieke oudere te verbeteren. Dat doet het door een bundeling van kennis en expertise van een diversiteit aan onderzoekers uit de gehele zorgketen en samen met de patiënt. Op woensdag 21 november werd het Consortium gelanceerd op het Nationaal Symposium Spoedzorg Ouderen.

Groeiplannen NOCSO

Het Consortium bestaat nu nog uit wetenschappers van diverse instituten in Nederland en seniorenorganisatie KBO-PCOB. Maar zorgprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers en docenten uit de hele zorgketen én patiënten zijn van harte uitgenodigd zich bij het consortium aan te sluiten.

Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC: “Uiteindelijk vormen we zo een landelijk netwerk dat een kennisbron en betrouwbare partner vormt voor andere zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars.” Bianca Buurman, verpleegkundige en hoogleraar Acute Ouderenzorg van het Amsterdam UMC vult aan: “Alleen door deze samenwerking van professionals uit ziekenhuis, eerstelijn en verpleeghuis én de oudere zelf kunnen we de beste zorg vorm geven voor de acuut zieke oudere.”

Ervaringen patiënt basis voor prioritering onderzoek

De betrokkenheid van de patiënt vormt een belangrijke basis voor de onderzoeksplannen en acties van het NOCSO op het gebied van spoedzorg. Jan Festen, lid van het consortium namens seniorenorganisatie KBO-PCOB vertolkt het geluid van ouderen: “Denk niet dat u wel weet wat ik wil, maar vraag het mij.”

In 2019 stelt het NOCSO een ‘wetenschapsagenda spoedzorg voor ouderen’ op. Hiervoor wordt een landelijke uitvraag gedaan van vragen die leven bij patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars. Op basis van de uitkomsten stelt NOCSO prioriteiten op voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek voor spoedzorg voor ouderen. Daarnaast ontwikkelt NOCSO onderwijs en opleiding gebaseerd op de gezamenlijke expertise en de laatste ontwikkelingen. En het consortium levert cijfers en inzichten die als basis kunnen dienen voor beleid en organisatie.

Succesvol APOP-screeningsprogramma beschikbaar voor heel Nederland

Een concreet voorbeeld van waar kennisdeling via het consortium toe kan leiden, is het handboek Acuut Presenterende Oudere Patiënt (APOP). Het eerste exemplaar hiervan werd uitgereikt aan de deelnemers van het symposium.

Sinds 2012 werd in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en drie andere ziekenhuizen de APOP-studie verricht naar hoe de uitkomsten voor acuut zieke ouderen kunnen worden verbeterd door de zorg op de SEH op hen af te stemmen. Het resultaat, een screeningsprogramma, is dit voorjaar op de SEH van het LUMC geïmplementeerd en geëvalueerd. Nu is het programma beschikbaar als handleiding voor andere SEH’s, zodat zij niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Zij kunnen snel met de al opgedane kennis en ervaringen aan de slag.

> Sluit ook aan bij het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) via www.nocso.nl.

> Lees het NOSCO actieplan

> Voor alle details van de APOP-studie en het APOP-handboek, zie www.apop.eu

Dit is een gezamenlijk persbericht van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), AMC Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Maastricht UMC+, Radboud UMC, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB, verenigd in het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg voor Ouderen.