Werkloosheidscijfers CBS niet toereikend

Het gaat goed met de economie en met de arbeidsmarkt, zo horen we. Maar de werkloosheidscijfers geven geen volledig beeld. De nieuwste cijfers van uitkeringsverstrekker UWV tonen een stijging bij de groep 55-plussers aan het einde van hun uitkeringsduur. Voor de meeste van hen wacht dan de bijstand. KBO-PCOB vraag via politiek en media aandacht voor deze problematiek.

Op 2 januari werd directeur Manon Vanderkaa geïnterviewd op radio 1 over ouderenwerkloosheid. Ook werd er later een ‘fact-check’ gedaan door de NPO (luister hier [na 39 minuten] en hier).

Niet toereikend

KBO-PCOB wil dat er meer aandacht komt voor het probleem van langdurige werkloosheid onder 55-plussers. CBS-cijfers zijn daarvoor niet toereikend. Om meerdere redenen:

 • Je bent in de statistieken van het CBS ‘werkend’ als je 1 uur of meer werkt. Wie bijvoorbeeld 16 u betaald werk heeft, maar meer wil werken (om rond te komen), staat niet als werkloos te boek. CBS registreert ‘deels werkzoekenden’ niet. Lees meer hier op de website van CBS.
 • Hoe werkloosheid wordt gemeten is een politieke keuze. Lees hier het artikel daarvoor in Trouw.
 • In de maandelijkse werkloosheidscijfers van het CBS is de oudste leeftijdscategorie 45-75 jaar. Dat heeft een statistische reden, aansluiting bij de systematiek van andere OESO-landen, maar dit vertekent wel. Want als de veertigers in de lift zitten, blijft de ellende van zestigers buiten beeld.
 • Het CBS maakt doorgaans geen onderscheid tussen kortdurend en langdurig werkloos. Je moet diep de UWV-cijfers induiken om het juiste beeld te krijgen.

Om toch een paar cijfers te geven:

 • Laatste werkloosheidscijfers CBS categorie 55-plus: 117.000
  dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden!
  Bron: CBS, maart 2017
 • Laatste werkloosheidscijfers CBS categorie 45-67 jaar: 157.000
  Bron: CBS-statline november 2017 – Let op: uit deze beide cijfers blijkt dat het grootste deel van de werklozen van 45 jaar en ouder in feite 55 jaar en ouder is!
 • Onbenut arbeidspotentieel 55-plus in Nederland (waaronder verborgen werkloosheid): 217.000
  (bron: CBS, aug 2017)
 • WW-uitkeringen 55-67:  119.141 
  Dit is verreweg de grootste groep uitkeringsgerechtigden.  Ruwweg dubbel zo groot als de andere groepen.
  Het is goed dat het aantal WW-uitkeringen momenteel daalt. Maar de daling van de lopende en nieuwe WW-uitkeringen bij 55-plussers is de laagste van alle leeftijdsgroepen.
  (bron: Nieuwsflits Arbeidsmarkt nov 2017 dd. 21-12-2017)
 • UWV gestopte uitkeringen boven de 55 jaar door bereiken van de eindduur uitkering (‘WW stopt’, daarna volgt meestal de bijstand): ruim 90.000.
  Over de hele linie daalt de werkloosheid en het aantal uitkeringsgerechtigden, ook onder ouderen. Maar juist deze specifieke groep van 55-67 jaar waarvan de uitkeringsduur is beëindigd groeit nog steeds met 1,6%. (bron: Nieuwsflits Arbeidsmarkt, zie hierboven)

Cijfers vanuit het Meldpunt Ouderenwerkloosheid zijn te vinden in de Factsheet die hier online staat.
Wat deze kille cijfers in de praktijk voor de mens erachter betekent, leest u in deze verhalen in het online Magazine van KBO-PCOB.

Zie ook: