Werkgevers investeren veel te weinig in 55-plussers

De arbeidsmarkt in Nederland bloeit als zelden tevoren. Er zijn vacatures in overvloed. Toch staan er nog veel 55-plussers aan de kant. En blijken werkgevers stukken minder te investeren in het opleiden van hun werknemers boven de 55 jaar. Dit blijkt uit een recent onderzoek. ‘Een leven lang leren’ lijkt zo wel heel ver weg, concludeert KBO-PCOB.

Op 8 mei verscheen de Netspar-analyse van ‘Investeren in menselijk kapitaal: een gecombineerd werknemers- en werkgeversperspectief’Open dit document met ReadSpeaker docReader van Raymond Montizaan, Merlin Nieste en Davey Poulissen (Maastricht University). Martin Visser van De Telegraaf berichtte hierover onder de niets verbloemende kop ‘Oudere werkende genegeerd’.

Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa is niet verbaasd, maar wel teleurgesteld in de resultaten van het onderzoek. “Ouderen staan nog steeds op grote achterstand. KBO-PCOB vindt een Leven Lang Leren van het grootst mogelijke belang om elke werknemer en zelfstandige tot de AOW-gerechtigde leeftijd (en erna) aangesloten te laten zijn op arbeidsmarkt en maatschappij.”

Meer arbeidszekerheid, meer opleidingskansen

Het onderzoek van de Universiteit Maastricht en de analyse van Netspar zijn erg interessant. Organisaties blijken doorgaans veel minder te investeren in werknemers vanaf 55 jaar, in het bijzonder mannen. Deze trend is vlakker in organisaties met veel werknemers in vaste contracten en die tevens veel ontwikkelgesprekken voeren met hun werknemers.

Het werkt dus ook andersom. In de woorden van de onderzoekers: “De flexibilisering van de arbeidsmarkt en het afbreken van bescherming voor oudere werknemers haalt een deel van de prikkel weg voor werkgevers om te blijven investeren in hun oudere werknemers.”

Discriminatie

Volgens de onderzoekers speelt leeftijdsdiscriminatie mogelijk een rol. Werkgevers verwachten dat investeren in oudere werknemers zich door een lager rendement minder snel terugverdient. Oudere werknemers zouden ook minder gemotiveerd zijn dan jongeren, waarbij het onderzoek wijst naar het effect van ‘Career Plateauing’: het gevoel geen progressie meer te kunnen maken in de loopbaan.

De onderzoekers onderstrepen het belang van een individueel budget (leerrekening) voor algemene scholing en ontwikkeling. Manon Vanderkaa: “Dit staat in het regeerakkoord, maar lijkt nog niet van de grond te komen. Wij willen weten hoever overheid en werkgevers zijn met de verwezenlijking daarvan.”

KBO-PCOB is in gesprek met de Tweede Kamer om dit onderzoek geagendeerd te krijgen en de regering te bevragen op de implicaties van deze inzichten voor het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid voor 55-plussers.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!