Werkbezoek politici naar aanleiding van ons keurmerk

Met een werkbezoek vanochtend van volksvertegenwoordigers uit Tweede Kamer en de gemeenteraad uit Leeuwarden vroegen Medisch Centrum Leeuwarden en KBO-PCOB aandacht voor het grote belang van het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Het werkbezoek, in het bijzijn van KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa, werkte voor alle betrokken verhelderend.

De aspecten die worden beoordeeld bij de toekenning van het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis helpen ziekenhuize om zorg aan ouderen te optimaliseren. De delegatie die het MCL bezoekt bestaat uit Tweede Kamerlid Aukje de Vries en de gemeenteraadsleden Harry Bevers en Marcel Visser, allen VVD.

De delegatie werd in het MCL ontvangen door klinisch geriater Tanja Schuur, directielid Theo Bos en manager Yvonne Kruiper. Kruiper: ‘Het belang van zorg voor, vooral kwetsbare, ouderen wordt steeds groter. Zeker in de afgelopen winterperiode hebben we gezien dat steeds meer en steeds vaker kwetsbare ouderen in het ziekenhuis belanden met griepklachten naast al bestaande aandoeningen. Daar moet je als ziekenhuis op ingericht zijn. Deze specifieke zorg begint al bij de opvang op de spoedeisende hulp. Iedere oudere patiënt wordt gescreend op kwetsbaarheid waarna benodigde interventies worden ingezet. Waar nodig wordt de geriater betrokken bij diagnostiek en behandeling’.

Geriater Tanja Schuur: ‘De richtlijnen vanuit het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van KBO-PCOB in combinatie met de expertise van de klinisch geriater en het consultteam geriatrie geven ons de kennis en kunde om de zorg voor deze groep optimaal te organiseren.’

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat zorg voor ouderen voor het gehele MCL een speerpunt is. Bovendien heeft MCL voor ouderen met meer complexe problematiek een gespecialiseerd geriatrieteam klaarstaan. Dit centrum voor klinische geriatrie wordt alom gewaardeerd. Positief is de aandacht voor bewegen voor, tijdens en na de opname. Dit zorgt ervoor dat ouderen het ziekenhuis fitter inkomen en verlaten. Niet voor niets heeft MCL ons keurmerk ontvangen.’