Wat doet Autoriteit Consument en Markt?

Onlangs hield KBO-PCOB een online koffiebijeenkomst over Consumentenrecht samen met de Autoriteit Consument en Markt. Naar aanleiding van dei bijeenkomst nog wat extra aandacht voor ACM en Consuwijzer.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de onafhankelijke toezichthouder voor consument en markt. ACM houdt toezicht én licht consumenten voor.
De ACM houdt toezicht op consumentenrechten, zoals oneerlijke handelspraktijken (bijvoorbeeld agressieve verkoop, of misleidende informatie-verstrekking).
De ACM kijkt naar collectieve consumentenschade. Zij nemen dus geen individuele gevallen in behandeling, maar kunnen wel naar aanleiding van klachten een onderzoek starten naar een bedrijf. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek kan de ACM waarschuwen of een boete opleggen. Daarmee zorgt de ACM ervoor dat de rechten van consumenten niet verder worden geschonden.

Website: Autoriteit Consument & Markt | ACM.nl

ConsuWijzer

De Autoriteit Consument en Markt heeft een website voor consumenten, ConsuWijzer, waarop informatie te vinden is over consumentenrechten in verschillende branches.

Website: www.consuwijzer.nl

Op deze site vind je allerlei consumenteninformatie over bijvoorbeeld garantie, telefonische verkoop, energietarieven etc.
De ACM zet de rechten van consumenten binnen de verschillende branches op een rijtje, zodat je weet wat je mag verwachten. Ook vind je op deze website verschillende voorbeeldbrieven. Deze voorbeeldbrieven (www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven) kunnen consumenten gebruiken om een klacht in te dienen, bezwaar aan te tekenen etc. Deze brieven zijn vrij over te nemen en in te vullen met de gegevens uit de eigen casus.

Melding doen:

Zie je dat een bedrijf misleidende informatie verstrekt aan klanten, of klanten op een agressieve manier benaderd dan kan je hier melding van doen bij de ACM. Iedere melding is belangrijk voor de ACM, want dit is een belangrijke bron om te horen welke bedrijven zich niet aan de regels houden, en kunnen zij eventueel een onderzoek starten. Een enkele melding kan genoeg zijn voor de ACM om meer informatie over bepaalde handelspraktijken in te winnen. Schroom dus niet om melding te maken als je denkt dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Ook als je er zelf niet direct je recht mee krijgt, help je toch mee aan het veilig stellen van consumentenrechten.

Doe uw melding bij ACM ConsuWijzer | ACM ConsuWijzer.

Je kunt ook bellen naar 088-070 70 70