Vrijwilligers worstelen met grenzen, ook die van henzelf

Om te bezien wat er ‘achter de schutting gebeurt’ wanneer vrijwilligers een steeds prominentere rol krijgen in de sociale sector, heeft de Universiteit voor Humanistiek samen met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een meerjarig onderzoek uitgevoerd. KBO-PCOB verleende medewerking aan de studie. Het eindrapport van het onderzoek is donderdag 1 november gepresenteerd op de netwerkconferentie ‘Vrijwillig geluk maken’ van NOV. Belangrijkste conclusie van het rapport: vrijwilligers overschrijden in stilte vaak grenzen, ook grenzen van henzelf, om mensen hulp te bieden.

Een vijfde van de vrijwilligers in zorg en welzijn verricht weleens taken die eigenlijk bij professionele krachten thuishoren. Denk aan taken waarvoor je medische of psychologische kennis of vaardigheden nodig hebt, of taken die lichamelijke intimiteit of privacygevoelige informatie met zich meebrengen. Vrijwilligers vinden dit zelf ongewenst, maar het alternatief is dat hulpbehoevende mensen geen hulp krijgen. Dat kan indringende situaties opleveren, zoals een dementerende oudere die urenlang moet wachten tot hij naar de wc kan, iemand die steeds hogere schulden krijgt omdat hij niet weet hoe je digitaal rekeningen betaalt, of een hulpbehoevende die urenlang niets te eten of drinken krijgt of te laat zijn medicijnen kan innemen en daardoor van slag raakt. Om dit te voorkomen, overschrijden vrijwilligers regelmatig functionele grenzen. Zij doen dit meestal in stilte, in de hoop dat niemand er iets van zal zeggen.

Aandacht voor verantwoorde inzet

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, vindt het onderzoek een teken aan de wand. “Vrijwilligers doen belangrijk werk en ze doen het met liefde, dat blijkt wel weer uit dit onderzoek. Maar het is ook een signaal richting overheid dat er aandacht nodig is voor een verantwoorde inzet van vrijwilligers in het sociaal domein. Verantwoord voor henzelf en voor de mensen die zij helpen. Wij gaan hierover graag het gesprek aan.”

Toch plezier

Het onderzoek geeft nog tal van andere inzichten. Bijvoorbeeld dat 98% van de uitvoerende vrijwilligers plezier heeft in het vrijwilligerswerk. Een opvallend hoge score gezien hun worsteling met het stellen van grenzen en de toenemende druk.

> Bekijk de samenvatting van het onderzoeksrapport

> Lees meer in een artikel op het Platform Vrijwillige Inzet