Vrije keuze dieetpreparaten noodzakelijk

Foute kostenbesparing, zo oordeelt KBO-PCOB over het plan van de Rijksoverheid om de keuze in dieetpreparaten voortaan te beperken. Samen met diëtisten, de Stuurgroep Ondervoeding en patiëntenorganisaties stuurden we een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) . Directeur Manon Vanderkaa: “Dit plan kan leiden tot lagere therapietrouw en kwaliteit van leven.”

Dieetpreparaten zijn niet te vergelijken met medicijnen. Smaak, geur, structuur en beleving zijn heel belangrijk bij het dagelijks gebruik van deze voedingsmiddelen. Als een patiënt een product lekker en prettig vindt, zal hij het beter verdragen en trouwer gebruiken.

Onderzoek
Onder diëtisten en patiënten is nu een onderzoek gedaan naar dieetpreparaten. Hieruit blijkt overduidelijk dat een grote variatie in aanbod – veel merken en veel verschillende smaken – essentieel is voor de therapietrouw, en daarmee voor het slagen van de dieetbehandeling.

Patiënten moeten kunnen kiezen uit tenminste drie merken met verschillende smaken, vinden de respondenten. Dit wordt bevestigd door de geïnterviewde organisaties, waaronder patiëntenverenigingen en ouderenorganisaties als KBO-PCOB.

Penny wise…
Wie voortijdig stopt met een dieetbehandeling, of het dieet niet zorgvuldig volgt, brengt zijn herstel in gevaar. Dat leidt tot extra zorgkosten. Manon Vanderkaa: “Juist om het dieet te kunnen blijven volhouden, krijgen patiënten gedurende de hele behandeling een nieuw gevarieerd aanbod aan merken en smaken. Hierop besparen is ‘penny wise, pound foolish’”.