Vraag om duidelijke informatie van zorgverzekeraar

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) waarschuwt consumenten om zich goed door de zorgverzekeraar goed te laten informeren over de zorg die mogelijk is, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgverleners over de te leveren zorg en hoe veel dit zal zijn. Hierdoor kan in de loop van het jaar de situatie ontstaan dat een ziekenhuis dit zogenoemde omzetplafond bereikt, waardoor de zorg niet meer geleverd kan worden. Dat is een onprettige situatie.

“Wil je graag naar een bepaald ziekenhuis? Dan is het belangrijk om bij je poliskeuze goed te kijken of jouw zorgverzekeraar afspraken heeft met dat  ziekenhuis”, zo adviseert de zorgautoriteit. “Check ook of je verzekeraar met dat ziekenhuis een omzetplafond heeft afgesproken. En welke afspraken dat dan precies zijn.”

Geen verrassingen

KBO-PCOB onderschrijft de oproep van duidelijke voorlichting door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het is in het grootste belang dat mensen weten waar ze aan toe zijn en dat ze niet voor verrassingen komen te staan op kwetsbare momenten, zoals bij een ziekenhuisopname.