Wil van der Kruijs draagt voorzitterschap bestuur Unie KBO over

Wil van der Kruijs draagt zijn voorzitterschap van de Unie KBO over aan Anja Laeven, in de rol van waarnemend voorzitter. Deze wisseling impliceert ook dat Anja Laeven vanuit deze functie zal gaan optreden als (waarnemend) vice-voorzitter van het bestuur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB en als (waarnemend) voorzitter van de ledenraad van KBO-PCOB.

Wil van der Kruijs (73 jaar) vervulde het voorzitterschap van de Unie KBO sinds december 2013 en leverde een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de federatie die de Unie KBO en de PCOB sinds januari 2017 vormen. Anja Laeven (64 jaar) is sinds juni 2015 bestuurslid van de Unie KBO.

Het bestuur van de Unie KBO vormt samen met het bestuur van de PCOB het gezamenlijke bestuur van de vereniging KBO-PCOB en legt verantwoording af aan de gezamenlijke KBO-PCOB ledenraad, bestaande uit de ledenraden van KBO en PCOB.

Wil van der Kruijs
Anja Laeven