Voorzichtig optimisme over koopkracht in 2019

De inkomstenbelasting stijgt voor sommige inkomens, het btw-tarief op boodschappen is verhoogd, maar de netto-vergoeding voor vrijwilligerswerk gaat juist omlaag. Welke gevolgen hebben de kabinetsplannen voor uw portemonnee in 2019? KBO-PCOB zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Een voorzichtig optimistische conclusie: de koopkracht van de meeste gepensioneerden verbetert licht.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Belasting stijgt 0,1%

Voor inkomens tot € 20.142 stijgt de belasting van 36,55% naar 36,65%, voor AOW-gerechtigden van 18,65% naar 18,75%. Voor inkomens tussen € 20.142 en € 68.507 daalt de inkomstenbelasting van 40,85% naar 38,10% en voor inkomens vanaf € 68.507 daalt de inkomstenbelasting van 51,95% naar 51,75%.

  • Hogere heffingskorting

Door een hogere algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 toe. De heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 voor inkomens tot € 20.384 per jaar. U houdt daardoor netto iets meer inkomen over en heeft minder last van de belastingmaatregel.

  • Minder belastingvoordeel met aftrekposten

Is uw inkomen hoger dan € 68.507 en trekt u hypotheekrente of alimentatie af van de belasting? Dan gaat u nadeel ondervinden van de versnelde afbouw van deze aftrek. Voor dit soort aftrekposten geldt vanaf 2023 nog maximaal een belastingtarief van 37,05%. Als u dit jaar geld overheeft, kunt u overwegen de kosten vooruit te betalen, dan geniet u een hoger belastingvoordeel.

  • Daling eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait daalt naar 0,65%. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van uw koopwoning waarover u belasting betaalt. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek vanwege geen of een geringe eigenwoningschuld (de wet Hillen) de komende dertig jaar verlaagd met 3,33% per jaar.

  • Hogere BTW en accijns

Het lage BTW-tarief is verhoogd van 6% naar 9%. Daardoor zijn de boodschappen uit de supermarkt, water, sporten, medicijnen, boeken, bloemen, de kapper en bezoek aan musea en attracties iets duurder geworden. Sigaretten, rooktabak en sigaren zijn ook duurder geworden. Daarnaast veroorzaken de wijzigingen in de belasting op energie een lastenstijging.

  • Ruimere netto vergoeding voor vrijwilligers

De overheid wil vrijwilligerswerk stimuleren. Vanaf dit jaar kunt u als vrijwilliger een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of € 1.700 per jaar. Dat is € 20 per maand of € 200 per jaar meer dan in 2018.

Voorzichtig optimisme

Voor gepensioneerden lijkt de balans dit jaar door te slaan naar de plus. De verwachting is dat de meesten van hen er in koopkracht iets op vooruit gaan. Dat is te danken aan een verhoging van de ouderenkorting met maximaal €178 tot €1.596. Ook de AOW stijgt, met ruim 2%. KBO-PCOB is voorzichtig optimistisch en hoopt dat na jarenlange koopkrachtdaling het tij nu eindelijk keert.

Controleer en check

KBO-PCOB adviseert om informatie van de Belastingdienst goed te controleren op wijzigingen. Bij verandering van gezinssamenstelling of inkomen is het verstandig bijtijds de voorlopige teruggaaf aan te passen. Dan voorkomt u dat u volgend jaar een bedrag ineens moet terugbetalen. Blijf ook checken of u recht heeft op toeslagen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!