Voorkomen is beter dan genezen: ook voor senioren!

Een effectief preventiebeleid is nodig om de gezondheid van senioren te verbeteren en om gezondheidsproblemen te voorkomen. Een deel van alle senioren is nog onvoldoende bewust van de nadelige gevolgen van bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, roken en een gebrek aan beweging.

KBO-PCOB pleitte in aanloop naar een debat over preventiebeleid in de Tweede Kamer op 17 mei voor een integrale benadering van preventie. In een brief aan de Tweede Kamerwoordvoerders vroeg KBO-PCOB daarnaast ook om meer specifieke aandacht voor senioren binnen het Preventieakkoord.

Taboe doorbreken

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat tussen de 6,7 en 12,6 procent van de 55-plussers overmatig alcohol drinkt. Naarmate deze groep ouder wordt, neemt ook het alcoholgebruik toe. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat 75 procent van de 55-plussers dagelijks alcohol consumeert. Een groot deel van deze groep is zich echter niet bewust van de nadelige gevolgen.

Er blijkt nog steeds een taboe op alcoholproblematiek te liggen: 55-plussers zoeken pas hulp op aandringen van de huisarts of als er al sprake is van een lichamelijke ziekte. “Het is zorgelijk dat veel senioren aangeven het stoppen met drinken niet zinvol te achten”, aldus KBO-PCOB directeur Manon Vanderaa. “Dit is ook de reden waarom KBO-PCOB vroegsignalering bij senioren hoog op de agenda heeft geplaatst binnen het Preventieakkoord”.

Integrale benadering

Naast problematisch alcoholgebruik raakt het Preventieakkoord ook andere thema’s. Stoppen met roken bijvoorbeeld. Dat kan op elke leeftijd. Onderzoek wijst uit dat het stoppen met roken het succes van bijvoorbeeld een knieoperatie en het snelle herstel zeer bevordert. “Maar ook thema’s als overgewicht en meer bewegen zijn uitermate belangrijk”, stelt Manon Vanderkaa. “Elke 6 minuten belandt een 55-plusser in het ziekenhuis door een val! Meer bewegen en het terugdringen van overgewicht kunnen helpen om de kans hierop te verkleinen.”