Voorkom pensioenkortingen voor het te laat is

“Nederland staart als een konijn in de koplampen”, stelt Manon Vanderkaa. De directeur van KBO-PCOB reageert op de afwachtende houding waar het de pensioenen betreft. Voor miljoenen Nederlanders dreigt nog steeds korting. We willen een actievere houding van politiek en maatschappij richting ‘vergeten groepen’. De Tweede Kamer debatteerde op 20 juni over pensioenen.

De Nederlandsche Bank stelt dat het perspectief op indexatie verbeterd is bij de meeste pensioenfondsen. KBO-PCOB is, als grootste seniorenorganisatie, nog niet gerust op herstel voor alle gepensioneerden. Daarvoor is nog te veel onzeker op de korte termijn. Manon Vanderkaa: “We vragen minister Koolmees om met verschillende koopkrachtscenario’s te komen. Wat doen we wanneer pensioenfondsen (gedeeltelijk) indexeren, niets doen of korten?”

Pensioenkortingen voorkomen

KBO-PCOB ontvangt dagelijks berichten van senioren met zorgen. Onder meer door jaren zonder pensioenindexatie weten ze niet waar ze nog verder op moeten bezuinigen. Kortingen vergroten de financiële problemen. Manon Vanderkaa. “Nederland lijkt momenteel een konijn dat in de koplampen kijkt: wachten tot kortingen een voldongen feit zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

KBO-PCOB roept minister Koolmees daarom op om inzichtelijk te maken wat de effecten van verschillende scenario’s zijn op de koopkracht van gepensioneerden. “Pensioenen zijn technisch, maar het gaat om échte centen, van échte mensen”, aldus Vanderkaa. “Inzet en actie van alle betrokken partijen is nodig om kortingen van de pensioenen te voorkomen.” De minister moet volgens KBO-PCOB samen met partners op zoek naar welke knoppen kunnen worden gedraaid om pensioenkortingen zo snel mogelijk te voorkomen.

De vergeten groepen

Een tweede punt waar KBO-PCOB op hamert is de vergeten groepen. Pensioen als arbeidsvoorwaarde wordt te vaak vergeten. Zo bouwen vrouwen in hun loopbaan gemiddeld 40% minder pensioen op dan mannen. “KBO-PCOB gunt iedereen een fatsoenlijk pensioen. Daarom vragen we minister Koolmees nadrukkelijk om dit dossier op te pakken”, aldus Manon Vanderkaa.

Ook de positie van zelfstandigen vraagt aandacht. Oudere zzp’ers zitten vaker zonder werk en kunnen zich nu geen dure pensioenvoorziening permitteren. Daarmee hebben ze een flink pensioengat, en na hun werkzame leven dus een blijvend laag inkomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt zelfs dat pensioenopbouw onder deze groep daalt. “Niet iedereen zit er warmpjes bij in Nederland. Een goed pensioen voor iedereen verdient de volle inzet van de Nederlandse politiek!”