Voorkom het mislopen van toeslagen

Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer blijkt opnieuw dat veel mensen hun zorgtoeslag missen. Uit onderzoek van KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM in september 2018 bleek al dat 230.000 gepensioneerden mogelijk hun zorg- of huurtoeslag missen. Naar aanleiding van dit onderzoek drongen de organisaties er bij de overheid op aan burgers actiever te gaan wijzen op de toeslagmogelijkheden en dat het stelsel ook gebruiksvriendelijker moet worden. Mede door die oproep loopt er nu een onderzoek naar het toeslagenstelsel, waarvan de resultaten dit najaar verwacht worden.

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag vragen die ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen.

Onderbenutting van toeslagen door seniorhuishoudens heeft een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioenindexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat.

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen.

Voorkom het mislopen van zorg- of huurtoeslag

Huur- en zorgtoeslag zijn in het leven geroepen om voor Nederlanders met weinig inkomen en vermogen de huur van de woning en de zorgpremie betaalbaar te houden. Maar de regels over huur- en zorgtoeslag zijn erg complex en wijzigen regelmatig. Een belangrijke reden dat mensen toeslagen missen is dat zij niet weten dat zij dit via internet moeten aanvragen.

Onderzoek

In opdracht van KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM deed Regioplan in de zomer van 2018 onderzoek naar mogelijke onderbenutting van de huur- en zorgtoeslag door huishoudens. Dit gebeurde op basis van datasets van het CBS. Het CBS keek naar huishoudens waarvan alle huishoudsleden een leeftijd gelijk aan of hoger dan 55 jaar hebben.

Eén op de zes huishoudens met 55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op huurtoeslag laat liggen is 17%. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn weinig verschillen. Onderbenutting van de huurtoeslag is extra schrijnend, aangezien een huurhuis eind 2017 gemiddeld zo’n 533 euro per maand kostte, wat 17 procent meer is dan in 2012.
  • Mogelijk omvat de berekende groep ook huishoudens die op basis van hun inkomen wél recht hebben op huurtoeslag, maar op basis van hun huurprijs niet. Dat is het geval als zij een vrijesectorwoning huren.

Eén op de tien huishoudens met 55-plussers laat mogelijk zorgtoeslag liggen

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op zorgtoeslag laat liggen is relatief hoog in de leeftijdscategorie 55-65 jaar (14%) en 65-75 jaar (13%), om vervolgens af te nemen in de leeftijdscategorie 75-85 en 85 jaar en ouder (beide 6%).
  • Het aantal seniorenhuishoudens dat geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl zij hier op basis van hun inkomen en vermogen wel recht op kunnen hebben is in 2016 fors toegenomen ten opzichte van 2014 (met 32%).
  • Gemiddeld gaan Nederlanders nu met pensioen met 64 jaar en 10 maanden. Voor veel mensen betekent dat een afname van inkomsten. Een deel van de gepensioneerden komt daardoor wellicht in aanmerking voor zorgtoeslag, zonder zich dat te realiseren.

 

> U kunt hier het onderzoek downloaden:

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!