Voor wie steek jij een kaarsje op?

We naderen het einde van het jaar. Een periode waarin we reflecteren en terugdenken aan degene die we moeten. Samen herdenken, omkijken naar elkaar en samen stilstaan bij verdriet. Het is belangrijk om op deze manier naar elkaar om te kijken. Dat biedt troost. Helaas is dat dit jaar lastig om samen te herdenken en elkaar te troosten. Juist nu we niet mét elkaar mogen zijn, kunnen we er wel vóór elkaar zijn.

Op maandag 2 november om 20.25 uur herdenkt het KRO-NCRV programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ dierbaren die ons zijn ontvallen. KBO-PCOB is als maatschappelijk partner betrokken bij dit programma en presentator Anita Witzier steekt graag namens u een kaarsje op.

Ook digitaal kunt u een kaarsje opsteken, dat kan nu al. Ga hiervoor naar www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl.

Foto: Stijn Ghijsen