Versterk financiële positie senioren

Veel senioren, voor én na hun pensioen, staan er financieel slecht voor. Dat concludeert het Nibud op basis van eigen onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij recent onderzoek van KBO-PCOB en bij de ervaring van onze leden. Directeur Manon Vanderkaa: “Tussen de groepen senioren groeien de verschillen. Voor het risico op armoede moet meer aandacht komen.”

Uit het Nibud-onderzoek blijkt dat een derde van de gepensioneerden moeilijk rondkomt. De helft van de gepensioneerde huurders en mensen die gescheiden zijn heeft moeite met rondkomen. Zo’n 36% van de gepensioneerden heeft minder dan €5.000 spaargeld.

Manon Vanderkaa: “De uitkomsten liggen in lijn met die van ons jaarlijkse koopkrachtbelevingsonderzoek. Veel mensen maken zich zorgen over hun financiële situatie. Zes op de tien jongere senioren ligt er ’s nachts zelfs wakker van. Met name gepensioneerden met lage inkomens hebben weinig ruimte om hun zorguitgaven te betalen.”

> Lees over het onderzoek van Nibud (oktober 2018)
> Lees meer over het koopkrachtbelevingsonderzoek van KBO-PCOB (september 2018)
> Lees verhalen van ouderen over rondkomen met weinig koopkracht (september 2018)

Schijnzelfstandigen en werklozen

Van de voormalig zelfstandigen komt 44% moeilijk rond. Het Nibud wil dat alle werkenden voortaan verplicht pensioen gaan opbouwen, ook de zelfstandigen. KBO-PCOB vindt ‘sparen voor later’ uiteraard belangrijk. “Maar voordat je pensioensparen voor zelfstandigen verplicht, moet je wel zorgen dat dit mogelijk is. Dus dring de hardnekkig hoge werkloosheid onder 50-plussers terug. Werkloosheid heeft immers de grootste gevolgen voor de pensioenopbouw. En maak een einde aan schijnzelfstandigheid. Versterking van de kwetsbare financiële positie van groepen senioren, waaronder veel vijftigers en zestigers zonder werk, moet de hoogste prioriteit krijgen”, zegt Manon Vanderkaa.

> Lees een opinieartikel over ouderenwerkloosheid (september 2018)