Versneld toegankelijk maken overheidswebsites en -apps vraagt om actie

Van 32 overheidswebsites die diepgaand zijn onderzocht op toegankelijkheid, is geen enkele website volledig toegankelijk. Dit blijkt uit de ‘Monitor Toegankelijkheid 2021’ die eind december 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van de 8 overheidsapps die zijn onderzocht, blijkt slechts één app volledig toegankelijk.

De lijst van 32 websites en 8 apps werd samengesteld in overleg met maatschappelijke organisaties, waaronder Ieder(in) en KBO-PCOB. Het gaat om essentiële websites en apps die voor iedereen belangrijk zijn, in het bijzonder voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen. Hieronder vallen de websites van de Belastingdienst en de SVB en apps als DigiD. Vrijwel alles bij de overheid moet je digitaal regelen. Het gevolg van niet toegankelijke websites en apps, is dat veel mensen met een beperking en ouderen hun zaken bij de overheid niet zonder hulp van anderen kunnen regelen.

De overheid is wettelijk verplicht websites en apps toegankelijk te maken. Een formulier dat niet ingevuld kan worden met voorleessoftware, informatie die u niet kunt vinden, of een instructievideo die niet ondertiteld is, ze vormen allemaal drempels.

Speerpunten gebruikersnetwerk Digitale Inclusie

Het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie, waarvan KBO-PCOB deel uitmaakt, zet zich in voor versnelling van het digitaal toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps.
Onze belangrijkste speerpunten zijn:

  • Zorg voor het versneld regelen van een stevig toezicht- en handhavingsprogramma.
  • Zorg voor een compleet overzicht van alle websites en apps en houd de status van de toegankelijkheid bij in een online dashboard, zoals nu gebeurt met https://www.digimonitor.nl/monitor2021/.
  • Zorg dat leveranciers van de overheid binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun digitale producten en diensten voldoen aan de geldende toegankelijkheidseisen.
  • Toegankelijkheid moet een knock-out criterium worden bij aanbestedingen van websites en apps door de overheid. (Dit betekent dat toegankelijkheid een eis wordt voor leveranciers van websites en apps).
  • Ontwikkel een kwaliteitscode of certificering voor inclusief digitaal ontwerpen (Universal Design) en doe dat samen met maatschappelijke organisaties en toegankelijkheidsexperts.


Hoe kunt u een melding doen over een ontoegankelijke website of app

Wanneer gebruikers fouten melden op websites of in apps moet de instantie het probleem oplossen. Zo kunt u eraan bijdragen dat overheidswebsites en apps versneld toegankelijk worden.

Hier kunt u een melding doen over een ontoegankelijke website

Hier kunt u een melding doen over een ontoegankelijke app

Bekijk hier de Monitor Toegankelijkheid 2021.  

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!