Verlaag de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet, verhoog ze juist

Verlaag de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen niet, maar verhoog ze juist. Dat zegt KBO-PCOB in reactie op een nieuw wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Inkomensgrenzen

In het nieuwe wetsvoorstel staat dat de inkomensgrens tot waar eenpersoonshuishouders toegang hebben tot sociale huurwoningen verlaagd wordt. Dat betekent dat circa 42.000 eenpersoonshuishoudens in de AOW-leeftijd straks niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Onacceptabel, vindt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Een flink aantal senioren komt hierdoor klem te zitten in hun woning. Door de verlaagde inkomensgrens kan doorverhuizen niet meer, en de vrije sector of koopsector zijn vaak geen haalbaar alternatief.” Met alle gevolgen vandien, want meer dan de helft van de 65-plussers woont in een woning die niet is aangepast voor bijvoorbeeld zorg, zoals blijkt uit het woonwensenonderzoek van KBO-PCOB.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Naast het verlagen van de inkomensgrenzen wil het kabinet voortaan ook AOW’ers en grote gezinnen de inkomensafhankelijke huurverhoging laten betalen. Tot op heden zijn beide groepen, net als chronisch zieken en gehandicapten, daarvan uitgezonderd. “Terecht,” zegt Manon Vanderkaa. “Voor AOW’ers geldt namelijk dat zij hogere lasten niet zomaar kunnen compenseren, bijvoorbeeld door meer te gaan werken. Doorverhuizen naar een goedkopere woning is eveneens nagenoeg onmogelijk.” Daarnaast kampen veel AOW-gerechtigden al jarenlang met uitblijvende pensioenindexatie en een sterke stapeling van zorgkosten, waardoor inkomen en koopkracht sterk achterblijven.

Verhoog de inkomensgrens, behoud de vrijstelling

KBO-PCOB wil dat de woningmarkt toegankelijk en betaalbaar blijft. Aangepaste woningen, al dan niet met zorg, moeten voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. De ontwikkeling van nieuwe woonvormen met of zonder zorg moet gestimuleerd worden. Met dit wetsvoorstel komt dit in het geding. KBO-PCOB wil dan ook dat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet omlaag gaat, maar juist omhoog. Bestrijd wachtlijsten door extra (levensloopbestendige) woningen te bouwen, niet door de toegang tot woningen te beperken. En woonlasten moeten te dragen zijn, juist voor groepen met een lager inkomen. Daarom willen we dat de vrijstelling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW’ers behouden blijft.

De behandeling van dit wetsvoorstel volgt dit najaar.

 

> Lees ook het artikel KBO-PCOB deelt woonwensen senioren met Tweede Kamer

> Lees hier de volledige reactie van KBO-PCOB op het wetsvoorstel:

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!