Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen vraagt om meer onderzoek

Van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verscheen begin juli het verkennend onderzoek Wonen met Zorg. De verkenning is gebaseerd op gesprekken met sleutelfiguren van particuliere woonzorgorganisaties. Ook werden vijf locaties bezocht. KBO-PCOB pleit voor nader onderzoek.

Volgens het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau is er geen scherp onderscheid tussen ‘particuliere’ en ‘reguliere’ woonzorg;  ze zijn niet tegengesteld, maar bestaan naast elkaar, overlappen deels en vullen elkaar aan. De verkenning geeft verder aan dat ondanks de groei het aandeel particuliere woonzorg voor ouderen klein is, de particuliere woonzorg niet alleen voor rijke ouderen bestaat en de zorg in particuliere woonzorgorganisaties uit publieke middelen betaald wordt.

Nader onderzoek

KBO-PCOB heeft met grote belangstelling kennis genomen van het rapport en pleit voor verder onderzoek. Met name ouderen en hun naaste familie zijn in het onderzoek niet gehoord. Volgens KBO-PCOB is dat wel nodig om onder meer beter te kunnen bepalen of er inderdaad weinig onderscheid is tussen ‘particuliere’  en ‘reguliere’ woonzorg.

Particuliere woonzorg vraagt deels andere competenties van het personeel dan reguliere woonzorg. En ouderen met de meest complexe zorgvragen blijven, volgens de verkenning, veelal aangewezen op reguliere zorg. Ouderen moeten bij steeds verdere toenemende zorgbehoefte in veel gevallen uiteindelijk alsnog verhuizen naar een regulier verpleeghuis.

Het grootste onderscheid zit hem niet in de zorg, maar veel meer in de luxere services en duurdere maaltijden. Is dat wat beide van elkaar kunnen leren? Particuliere woonzorg hoe zij complexe zorg kunnen bieden en reguliere woonzorg luxere services en welzijn? Particuliere woonzorg voor ouderen wordt vaak opgezet door bevlogen zorgprofessionals of ondernemers met een persoonlijke ervaring in de zorg. Is die bevlogenheid binnen de reguliere zorg anders? Het onderzoeken waard!

> Lees meer over het rapport

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!