Vergeet de stem van senioren niet bij bouwen van woningen

De Tweede Kamer debatteerde op maandag 11 november met de minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven tijdens het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte. Hierin vroeg KBO-PCOB opnieuw met klem aandacht voor de behoeften van senioren bij het bouwen van nieuwe woningen.

In vervolg op de reactie die KBO-PCOB gaf naar aanleiding van de behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken 2020, verzocht KBO-PCOB de Kamerleden opnieuw om zich sterk te maken voor het niet vergeten van senioren bij het bouwen van nieuwe woningen. Het is van groot belang om tijdig te zorgen voor voldoende woningen waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

KBO-PCOB pleit opnieuw voor het laten aansluiten van senioren bij de Taskforce Wonen & Zorg. Voor wat betreft deze taskforce vindt KBO-PCOB het ongepast en niet van deze tijd dat hierin alleen plek is ingeruimd voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, ActiZ en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZK) en niet voor senioren zelf.

> Lees de volledige inbreng voor het debat op 11 november