Verdeling brede welvaart ongunstig voor 65-plussers

De brede welvaart in Nederland is ongelijk verdeeld. Dat brengt het CBS naar buiten in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020. Opleidingsniveau en achtergrond bepalen de mate van welvaart het meest. Maar onder leeftijdsgroepen zijn ook grote verschillen. Bij 65-plussers is er helaas een stapeling van ongunstige indicatoren.

Mede op aandringen van de Tweede Kamer kijkt het CBS breder dan economie en inkomen. In de Monitor Brede Welvaart is ook gekeken naar gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving. Al die factoren samen vormen het concept brede welvaart.

In vergelijking met jongere leeftijdsgroepen scoren senioren op tevredenheid. Maar liefst 90% van de mensen tussen de 65 en 75 zegt tevreden te zijn over het leven. Wel is er vaker een lager persoonlijk welzijn rond de ervaren gezondheid, koopkracht en woonomgeving. Van de volwassen groepen boven de 25 jaar is de financiële situatie van 75-plusser het meest kwetsbaar, af te meten aan het laagste mediane inkomen. De langdurige werkloosheid is het hoogst in de groep 55-67-jarige; een onderwerp waar KBO-PCOB al lang aandacht voor vraagt. Werkloosheid hangt sterk samen met een lage welvaart, nu en later.

KBO-PCOB is verontrust, maar niet verbaasd over deze uitkomsten. Directeur Manon Vanderkaa: “Van een boterham met tevredenheid alleen kun je helaas niet leven. De pensioenen zijn al twaalf jaar niet geïndexeerd, de ouderenwerkloosheid is hoog en op de zorg is bezuinigd. Bij veel senioren is de rek eruit. Bij het opbouwen van Nederland na de coronacrisis moet er gekeken worden naar de reële verschillen tussen leeftijdsgroepen, waarbij senioren de volle aandacht verdienen rond de thema’s die het CBS terecht heeft blootgelegd.”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!