Verborgen werkloosheid onder 55-plussers blijft

De werkloosheid is gedaald het afgelopen jaar. Zo meldt het UWV op 15 juni. De cijfers omtrent de ouderenwerkloosheid blijven vooralsnog achter bij de landelijke dalende trend. Minder 55-plussers krijgen een WW-uitkering ten opzichte van vorig jaar, maar de daling is marginaal vergeleken met de andere doelgroepen.

Bijstandsniveau

Het aantal WW-uitkeringen over de gehele beroepsbevolking ligt in mei dit jaar op 4,3 procent. Bij senioren van 55 jaar en ouder ligt dit percentage op 7,8 procent. En al is er een daling te zien in de ouderenwerkloosheid ten opzichte van vorige jaar, dit is niet volledig te danken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt van 55-plussers. Bij velen is de WW gestopt en waardoor zij in de bijstand terechtkomen. Aangezien zij geen WW-uitkering meer krijgen vallen zij buiten deze registratie waardoor een grote groep werklozen niet in beeld is.

Repareer maatregelen

KBO-PCOB ziet graag dat het kabinet ervoor zorgt dat ook werkloze senioren gaan profiteren van de aantrekkende economie. Dat betekent maatwerk en persoonlijke begeleiding. Daarnaast is het van belang dat goede regelingen niet afgebouwd worden, maar in stand gehouden of gerepareerd. Het terugbrengen van de WW-duur van 2 jaar naar 3 jaar is daar een goed voorbeeld van. De mobiliteitsbonus, een korting op werknemersverzekeringen voor werkgevers die van 50 jaar naar 56 jaar is gegaan heeft een negatief effect. KBO-PCOB wil dat ook deze regeling wordt teruggedraaid.

Werkgevers

Er is ook een rol weggelegd voor de arbeidsmarkt en werkgevers. MKB Nederland en VNO-NCW hebben hen opgeroepen om voor iedere sollicitatieprocedure minimaal één vijftigplusser uit te nodigen. KBO-PCOB onderschrijft dit initiatief van harte.