Verbeterpunten houtskoolschets acute zorg

Momenteel houdt het Ministerie van VWS een internetconsultatie over acute zorg. Het gaat om een discussiestuk (houtskoolschets) over de nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg. KBO-PCOB heeft samen met NOOM, Koepel Gepensioneerden en KBO Brabant een reactie geschreven op deze houtskoolschets. In de schets draait het om hoe de acute zorg er in de toekomst eruit zou kunnen zien. Iedereen die met acute zorg te maken heeft, wordt geraakt door een vernieuwde inrichting van de acute zorg. Want ook in de toekomst moet acute zorg voor iedereen toegankelijk blijven.

Acute zorg draait om situaties waarin zo spoedig mogelijk zorg verleend moet worden om overlijden of ernstige gezondheidsschade als gevolg van een direct levensbedreigende aandoening of een ongeval te voorkomen. Daarnaast gaat het om spoedzorg als antwoord op een zorgvraag die vanuit de beleving van de patiënt acuut is.

Pijlers en randvoorwaarden

De houtskoolschets richt zich op zes pijlers voor voor inrichting van acute zorg:

 • Het voorkómen van acute zorg
 • Meer acute zorg thuis
 • Regionale zorgmeldkamers
 • Integrale spoedposten
 • Inzet bij hoogcomplexe acute zorg
 • Traumacentra

Om een herinrichting van de acute zorg te kunnen realiseren worden vijf randvoorwaarden genoemd:

 • Samen optrekken van alle betrokken partijen
 • De beschikbaarheid van medische gegevens
 • Duidelijke kwaliteitsnormen
 • Inzet van slimme digitale zorg
 • Strakke afspraken in de regio

Reactie

In de gezamenlijke reactie vraagt KBO-PCOB samen met de andere partijen, aandacht voor een aantal punten die anders of beter kunnen, waaronder:

 • Het vergroten van geriatrische kennis over ouderen in de totale acute zorgketen
 • Meer inzet op valpreventie en passend wonen
 • Borging dat kwetsbare ouderen met acute medische problematiek in het ziekenhuis blijven komen
 • Het vergroten van ouderenvriendelijke (na)zorg en inrichting van spoedposten

Tot 1 november kunnen belangstellenden reageren op de houtskoolschets.

Meer informatie

De complete reactie van KBO-PCOB en de genoemde partners leest u hier:

Meer informatie over de schets en het proces vindt u hier.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!