Verbeteringen in verzekerde pakket mogelijk

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het verzekerde zorgpakket. KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden eenvoudige toegang tot goede en betaalbare zorg van groot belang. Daarom schreven wij gezamenlijk een brief om aandacht te vragen voor onder meer specifieke patiëntgroepen, het afschaffen van eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen en zorg die nodig is voor herstel na corona.

Bekendheid en toegang ouderengeneeskunde

Sinds 1 januari 2020 krijgen senioren die thuis wonen, zorg van de specialist ouderengeneeskunde vergoed vanuit de zorgverzekering. Wij vinden goede en betaalbare toegang tot deze specialistische zorg voor patiënten die thuis wonen belangrijk. Daarin is ook een essentiële rol weggelegd voor de verwijzer, zoals de huisarts. Daarom vragen wij in de brief aan de Tweede Kamer om meer bekendheid van geneeskundige zorg, zoals voor ouderengeneeskunde, onder verwijzers én onder cliënten en mantelzorgers. Ook vragen we om deze geneeskundige zorg uit te sluiten van het eigen risico.

Afschaffing van de eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen

Voor gehoorhulpmiddelen moet zowel de eigen bijdrage als het eigen risico worden betaald. Voor veel verzekerden is dit onbegrijpelijk. Bovendien mist de onderbouwing voor de eigen bijdrage bij gehoorhulpmiddelen. We pleiten daarom voor afschaffing van de eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen met ingang van 2021.

Zorg na corona

Omdat patiënten na corona niet altijd kunnen rekenen op een voorspoedig herstel, is het van belang dat er goede nazorg is. Er zijn inmiddels richtlijnen voor zorgverleners over welke zorg het beste kan worden ingezet. De zorg uit deze richtlijnen is daarmee nog geen verzekerde zorg. Het Zorginstituut werkt aan een advies over de vergoeding uit het basispakket voor paramedische zorg (zoals fysiotherapie) voor patiënten die herstellende zijn van corona. Met betrekking tot fysiotherapie vinden wij dat alle patiënten die herstellen van corona moeten kunnen rekenen op vergoeding uit het basispakket, zoals dat ook voor andere mensen met een chronische aandoening geldt.

De hele brief leest u hier.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!