Vaccineren senioren gaat van start

Het kabinet vindt het belangrijk dat ouderen zo snel mogelijk worden gevaccineerd, zoals ook onder meer de Gezondheidsraad heeft aangegeven. Het is goed dat nu alles in het werk is gezet om het proces te versnellen en senioren eerder te laten vaccineren.

Maandag a.s. zal worden gestart met de eerste vaccinaties voor de senioren in de verpleeghuizen. De tweede aanpassing in de vaccinatiestrategie is dat op maandag 25 januari wordt begonnen met de vaccinatie van senioren in kleinschalige woonvormen. Vanaf medio februari zijn de senioren thuis aan de beurt.

Met deze aanpassingen worden senioren eerder gevaccineerd dan eerst was voorzien. ANBO en KBO-PCOB waarderen, samen met alle andere seniorenorganisaties, de inzet van de minister. Maar we verwachten dat deze plannen nu ook ongewijzigd en consequent worden doorgezet en dat mensen hier nu op kunnen rekenen. Echter wat ons betreft is het nog steeds onduidelijk wie nu echt als eerste aan de beurt zijn. Het lijkt er op dat alle grote groepen tegelijkertijd gaan. Wat ANBO en KBO-PCOB betreft komt er nu ook een helder overzicht.

Duidelijk beleid met goede uitleg is samen met snelheid belangrijk om het vertrouwen te behouden om zoveel mogelijk steun te genereren.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!