Vaccinatiegraad tegen griep moet omhoog

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa lieten zich op 1 november samen vaccineren tegen de griep. Huisarts en griepexpert Ted van Essen nam hen onder handen. Door zich te laten vaccineren, laten zij zien dat grieppreventie draait om acties, niet om louter woorden. Het tweetal hoopt dat velen hun voorbeeld volgen.

In de winter van 2017-2018 ging Nederland 18 weken gebukt onder een griepepidemie en kwamen ruim 9.000 mensen om het leven door de griep. Aanleiding voor KBO-PCOB om het ‘actieplan wintersterfte’ te lanceren. “Naast het verhogen van de vaccinatiegraad tegen griep zijn goede voorlichting en de mogelijkheden van het verplicht inenten van zorgpersoneel belangrijke onderwerpen in ons actieplan,” stelt Manon Vanderkaa. “Wij zijn blij dat het plan leidt tot concrete stappen.”

Goed voorbeeld

De vaccinatiebereidheid onder senioren en andere risicogroepen neemt af; onder zorgverleners is de vaccinatiebereidheid zeer laag. Dat moet echt anders. KBO-PCOB is overtuigd van het nut van een griepprik. Paul Blokhuis: “Je beschermt er niet alleen jezelf mee, maar je verkleint ook de kans dat je het virus verspreidt. Zo zorg je ervoor dat kwetsbare mensen minder risico lopen de griep te krijgen.” Manon Vanderkaa: “We vragen met name senioren en zorgverleners ons voorbeeld te volgen. Zij krijgen de griepvaccinatie gratis aangeboden. Ik zeg: maak er gebruik van!”

Effectievere prik

Staatssecretaris Blokhuis heeft al stappen gezet in de grieppreventie. Nederlanders krijgen vanaf volgende winter een nieuwe griepprik die uit meer griepstammen is opgebouwd. Die zal, zo wordt verwacht, een hogere effectiviteit hebben dan het vaccin dat nu wordt gegeven. Blokhuis gaat begin 2019 ook onderzoeken of het mogelijk is om het griepvaccin te verplichten onder zorgpersoneel.

Extra inzet nodig

KBO-PCOB is blij met elke stap in de goede richting. We pleiten voor nog meer maatregelen en dringen aan op extra inzet van patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties van medici, verpleegkundigen en verzorgenden, zorgverzekeraars en zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. “Een brede bewustwordingscampagne met praktische voorlichting zou mooi zijn. Iedereen wil toch een herhaling van de dramatische griepepidemie voorkomen. En samen moet dat lukken.”

> Twijfelt u nog over de griepprik? Lees wat Ted van Essen, voormalig huisarts en griepexpert, in ons Magazine zegt over de zes fabels rond de griepprik.