Uitstel: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

Vandaag stelde minister Koolmees de Tweede Kamer op de hoogte van de vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. De grote hoeveelheid reacties op het consultatiedocument en de taaiheid van een fors aantal nog door te hakken knopen maakten dat noodzakelijk.

KBO-PCOB, net als ANBO en Koepel Gepensioneerden, begrijpt het besluit tot uitstel. Wel is het jammer dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt. Met als risico dat het draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant afneemt. Een risico dat de minister zich moet aanrekenen.

De organisaties van senioren betreuren het in dat kader vooral dat de minister geen besluit heeft genomen dat het mogelijk maakt de pensioenen na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (verhogen met de inflatie).

1700 miljard euro

Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een nieuw stelsel de beloofde indexatie van pensioenen in beeld komen. Ook tegen de achtergrond van het feit dat de pensioenen de afgelopen jaren zo’n 20% zijn gaan achterlopen op de inflatie, terwijl het vermogen van pensioenfondsen in dezelfde periode fors is toegenomen. Dat bedraagt inmiddels ongeveer 1700 miljard euro.

KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden roepen de minister en de Tweede Kamer dan ook op om indexatie mogelijk te maken en zo de belofte van een ‘koopkrachtig pensioen’ na te komen!

Klik hier voor de reactie van KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden op de internetconsultatie

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!