Uitreiking Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

63 ziekenhuislocaties krijgen op woensdag 11 oktober van KBO-PCOB het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden, terwijl de kwaliteitseisen zijn verzwaard. 16 ziekenhuislocaties raken het Keurmerk kwijt.

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar zwaarder. Zo wordt de kwaliteitsverbetering gestimuleerd. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team gehandhaafd. Dat geldt ook voor een goede overdracht na ontslag. Goede nazorg dus.”
In deze ronde is daar onder andere bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid, zegt Vanderkaa. “En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.” Dit laatste kan door bijvoorbeeld bij binnenkomst van 70-plussers een risicoscreening op kwetsbaarheid en functieverlies uit te voeren.

Keurmerk kwijt

In totaal raken 16 ziekenhuislocaties in Nederland het keurmerk kwijt op woensdag. Daar staat tegenover dat 19 ziekenhuislocaties die het keurmerk twee jaar geleden niét krijgen, nu zo verbeterd zijn dat ze het wel ontvangen. Van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgt 55% het keurmerk.
Tijdens de Keurmerkronde in 2015 was dat 51%.

“Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen zodat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname”

Kwaliteitseisen

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB. Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waarop de ziekenhuizen worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet van een geriatrisch team, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Eén vast aanspreekpunt voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Keurmerk: bittere noodzaak

KBO-PCOB heeft het initiatief voor het keurmerk genomen omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de reden van de opname. Senioren lopen een hoger risico op complicaties rond ziekenhuisopname en ontslag. Zoals acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate men ouder wordt komt dit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.

Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat ook ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Senioren vormen nu al de grootste groep patiënten, nagenoeg 65%. Dit percentage zal nog verder toenemen de komende jaren.”

Transparantie

Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het onderzoek voor het keurmerk. Liefst 93% van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek. Ook voor ziekenhuislocaties die het keurmerk deze ronde niet behalen, is het belangrijk dat zij transparant zijn over wat goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen.

KBO-PCOB werkt voor het toekennen van het keurmerk intensief samen met MediQuest en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?