Ga de uitdaging aan: drink 40 dagen geen druppel alcohol

Alcoholgebruik is voor jong en oud in Nederland vaak een gewoonte; het is zo normaal geworden dat er vaak niet meer over nagedacht wordt. Tijdens het koken, voor de tv of als slaapmutsje. Bewustwording rond alcoholgebruik is de onderliggende reden voor het oproepen om mee te doen aan de actie “Ik pas, 40 dagen geen druppel alcohol” van KBO-PCOB en Stichting Positieve Leefstijl (IkPas). De actie start op 6 maart 2019.

We leven in een maatschappij waarin drankgebruik volledig geaccepteerd is. We drinken bij meer gelegenheden en steeds vaker door de week. Zo is voor veel gepensioneerden het zogenoemde ‘eeuwige weekend’ aangebroken. Wanneer verandert ‘gezellig drinken’ in problematisch? Weten we voldoende over de effecten van alcohol? Een feit is bijvoorbeeld dat een derde van de 55-plussers pas op oudere leeftijd overmatig is gaan drinken.

Gewoonte

KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Juist in het drinken uit gewoonte schuilt gevaar, want hoe weet je of je nog zonder kunt? De beste manier om de impact van alcohol te ervaren is een periode geen alcohol te gebruiken. Daarom dagen wij onze achterban, senioren, uit om 40 dagen geen alcohol te drinken. Want alleen dan ga je het verschil merken en dat verschil is groot. Mensen voelen zich fitter, slapen beter en vallen af.”

IkPas, de paraplu waaronder diverse lokale en landelijke initiatieven rond het ‘op pauze zetten’ van alcoholgebruik worden georganiseerd, onderstreept dit vaak onbewuste patroon. “De ervaring leert dat meedoen aan een periode zonder alcohol, naast de fysieke en mentale voordelen, ook de discussie over de rol van alcohol in onze samenleving aanjaagt”, geeft  Martijn Planken, campagnecoördinator IkPas aan. “Door meedoen doorbreek je vaak vastgeroeste patronen en ga je anders nadenken over het gebruik van alcohol, en daar is het ons om te doen.”

Preventiebeleid

Beide organisaties slaan de handen ineen om mensen te laten nadenken over hun alcoholgebruik. Niet uit betutteling, maar juist vanuit de voordelen die het mensen kan opleveren. Ook het kabinet bindt de strijd aan met (problematisch) alcoholgebruik. Het kabinet heeft alcoholgebruik toegevoegd aan het Nationaal Preventieakkoord dat eind vorig jaar gesloten werd met diverse organisaties zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, bedrijven en sportverenigingen.

De afgelopen jaren organiseerde KBO-PCOB de actie ‘40 dagen geen druppel’ met in 2018 ruim 1500 deelnemers. Door het bundelen van de krachten van beide organisaties willen zij de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het preventieakkoord van VWS.

Ook de uitdaging aangaan?

De inschrijving voor een periode zonder alcohol loopt. Inschrijven kan via www.ikpas.nl of als u wilt deelnemen via KBO-PCOB: www.ikpas.nl/40dagengeendruppel