Uit angst de deur niet meer opendoen?

kierstandhouder

Zo’n 18 procent van de vrouwen zonder partner zegt vaak uit angst niet open te doen als er ’s avonds wordt aangebeld. Van de vrouwen met een partner is dit 10 procent. Vrouwen van 65 jaar of ouder zonder partner geven naar verhouding het vaakst aan dat zij ’s avonds niet zomaar de deur open doen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 29 juni over de Veiligheidsmonitor 2017 die in maart verscheen.

Angst om de deur niet meer open te doen of je gedrag aanpassen om veiligheid te vergroten? Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat senioren (65+) zich minder vaak onveilig voelen dan Nederlanders die jonger zijn. Ook schatten zij de kans dat zij slachtoffer worden kleiner in. Senioren doen in ieder geval meer dan anderen ’s avonds de deur niet open. Senioren nemen ook vaker dan anderen preventieve maatregelen om criminaliteit te voorkomen. Zo laten zij laten vaker dan anderen ’s avonds licht branden bij afwezigheid en laten waardevolle spullen thuis. Ook plaatsen zij vaker extra veiligheidssloten op buitendeuren en maken gebruik van buitenverlichting.

Veiligheid vergroten, angst verkleinen

KBO-PCOB vindt het erg positief dat senioren hun gedrag aanpassen. Maar het kan altijd beter! Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp. Daarom zetten sinds jaar en dag de veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB zich in om senioren tips en advies te geven om de eigen veiligheid en die van de woning te vergroten. De persoonlijke adviezen die zij thuis geven en de preventiebijeenkomsten die georganiseerd worden, werken goed om de angst te verkleinen en om bewustwording en preventief gedrag te vergroten.