Tweede versie draaiboek “Code Zwart”

De Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG hebben een nieuwe versie van de het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’ gepubliceerd. Al in juni van dit jaar verscheen de eerste versie. KNMG heeft vervolgens een brede consultatie opgezet waarbij ook de input werd benut die KBO-PCOB heeft opgehaald tijdens het speciale webinar op dit onderwerp en in de focusgroepen.

Dit draaiboek, ook wel Code Zwart genoemd, beschrijft hoe artsen kunnen beslissen over wie er wel en wie niet een IC-plek krijgt, als er een tekort aan IC-bedden ontstaat. Een extreme situatie die nog nooit is opgetreden. Maar mocht het toch gebeuren, dan moet een dergelijk moeilijk besluit niet aan de individuele arts overgelaten worden om een besluit te nemen.

Het draaiboek is tot stand gekomen met medewerking van medisch specialisten van verschillende wetenschappelijke verenigingen, een aantal gerenommeerde hoogleraren (medische) ethiek en filosofie en de KNMG. Na publicatie van deze eerste versie heeft de KNMG gesproken met verschillende ouderenorganisaties en huisartsen. Zowel on- als offline werd het draaiboek toegelicht door ethici van de KNMG die betrokken waren bij het opstellen van het draaiboek samen met klinisch geriaters. KNMG-voorzitter René Héman: ‘Onze ervaring uit de gesprekken is dat een goede en onderbouwde uitleg van het geheel van de stappen en de (ethische) onderbouwing van die stappen, leidt tot een genuanceerde dialoog en tot begrip. Het bleek waardevol het draaiboek in zijn geheel toe te lichten en de verschillende stappen in de goede context te plaatsen.’

In deze tweede versie is er inhoudelijk niets veranderd; wel is er met de feedback uit de gesprekken in de tweede versie van het draaiboek nadere toelichting en uitwerking gegeven voor het toepassen van de te nemen stappen door de betrokken triageteams.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!