Tweede sessie vaccinatiealliantie over volwassenenvaccinatie

Volwassenenvaccinatie verdient serieus aandacht. Waarom dat zo is legde Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, op 15 oktober uit tijdens de tweede sessie van de Vaccinatiealliantie. KBO-PCOB wil werken aan bewustwording rondom prikken voor een ander.

KBO-PCOB verzorgde ook een werksessie voor geïnteresseerden. Deze werksessie borduurde voort op wat werd besproken tijdens de bijeenkomst over volwassenenvaccinatie op 5 september. Het doel van de sessie was om kleine stappen concreet te formuleren; stappen waar partijen zich aan kunnen committeren.

Aan de hand van drie thema’s spraken de deelnemers met elkaar: bewustwording/voorlichting, uitvoering en financiën. Een van de stappen waaraan KBO-PCOB zich verbonden heeft, is het stimuleren van de bewustwording met storytelling over prikken voor een ander, zoals kleinkinderen of als mantelzorger.

Diverse doelgroepen

Aan het einde van de bijeenkomst gaf Manon Vanderkaa een boodschap uit de werksessie mee aan Angelique Berg, directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Maak bij de komende verkenning van het ministerie van VWS helder onderscheid tussen verschillende doelgroepen.” De diversiteit van de groepen is van belang bij het verkennen van knelpunten, maar ook bij het opzetten van een communicatiestrategie.

Op 11 november is KBO-PCOB aanwezig bij de Nationale Griepprikdag, waarbij het vaccineren tegen de griep centraal zal staan.

> Lees ook In gesprek over vaccinatie voor volwassenen

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!