Tweede Kamer vraagt perspectief op pensioenindexatie

KBO-PCOB is verheugd dat in een motie over het pensioenakkoord, die de Tweede Kamer op 28 september heeft aangenomen, wordt geconstateerd dat er nog geen helderheid bestaat over belangrijke zaken zoals een snel perspectief op indexatie. En dat mede daardoor de onvrede onder gepensioneerden (maar ook onder werkenden) toeneemt en het draagvlak voor het pensioenakkoord naar verhouding afneemt.

In de motie wordt de regering verzocht om op zo kort mogelijke termijn met een heldere uitwerking te komen die leidt tot perspectief op indexatie per 2022, een eerlijke overstap van het oude naar het nieuwe stelsel en meer zeggenschap van gepensioneerden. Ook moet de regering seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over die uitwerking van het pensioenakkoord betrekken.

Kamer tegen heropenen onderhandelingen pensioenakkoord

Een motie van de SP over het heropenen van de onderhandelingen rondom het pensioenakkoord om indexatie voor iedere generatie mogelijk te maken op korte termijn kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. Ook een SP-motie over verregaande vormen van zeggenschap voor gepensioneerden en werkenden werd verworpen.

Toewerken naar spoedige indexatie

Hoe dan ook krijgt KBO-PCOB dagelijks signalen van onvrede onder senioren over het jaar in jaar uit uitblijven van pensioenindexatie en het jaar in jaar uit groter worden van hun achterstand in koopkracht. Samen met andere seniorenorganisaties pleit KBO-PCOB daarom voor spoedige indexatie van de pensioenen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!