Tweede Kamer vóór betere toegang tot WIA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

De Tweede Kamer heeft op 28 september een motie van Bart van Kent (SP) en Hilde Palland (CDA) aangenomen die uitspreekt dat een verlaging van de arbeidsongeschiktheidsdrempel van 35% naar 15% wenselijk is. KBO-PCOB is het hier van harte mee eens.

Seniore 35-minners financieel kwetsbaar

Mensen die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn (zgn. ‘35-minners’), komen niet in aanmerking voor een WIA-uitkering maar ondervinden in de praktijk moeite met het vinden van geschikt werk. Uit recent onderzoek in opdracht van KBO-PCOB en andere seniorenorganisaties blijkt dat meer dan de helft van deze groep 45 jaar of ouder is. De kans dat zij aan het werk komen, is onevenredig klein. Daarmee zijn ze extra financieel kwetsbaar.

Betere ondersteuning

De aangenomen motie verzoekt de regering te inventariseren welke opties er zijn om te voorkomen dat arbeidsongeschikte werknemers én geen werk én geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben als zij minder dan 35% inkomen verliezen. KBO-PCOB wil dat de regering dit snel oppakt en ervoor zorgt dat de 35-minners betere ondersteuning krijgen

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!