Tweede Kamer stemt in met ouderenwoonakkoord

 

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met de motie van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) om een zogenaamd ouderenwoonakkoord te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig hebben. Een ouderenwoonakkoord moet ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met anderen in de buurt en zorg bij de hand.

Nieuwe wooninitiatieven

De motie vraagt voorts om aandacht voor nieuwe wooninitiatieven die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een verpleeghuis. Steeds meer ouderen geven aan dat er behoefte is aan nieuwe woonvariaties die meer veiligheid bieden en ontmoeting bevorderen. De Tweede Kamer vraagt de regering om belemmeringen in de regelgeving weg te nemen en met gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, ouderenorgansiaties en andere relevante partijen een ouderenwoonakkoord te sluiten.

Kansen

Op een kwalitatief goede manier oud worden, daar hoort een veilige en passende woning bij, stelt KBO-PCOB. Ouderen willen langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij zorg nodig hebben. Er is al langer sprake van een grote behoefte aan passende woonvormen, waarin naast zorg ook ruimte is voor sociale ontmoeting.

KBO-PCOB is blij met de kansen die het ouderenwoonakkoord kan bieden. Samen met andere betrokken partijen willen wij graag bijdragen aan het landelijk akkoord, zodat het voor kwetsbare ouderen lokaal gemakkelijker wordt om een geschikte woonvorm te vinden.