Tweede Kamer deelt zorgen KBO-PCOB zware beroepen

Alle Kamerfracties maken zich zorgen over werknemers in zware beroepen. Daarmee delen ze de bezorgdheid van KBO-PCOB. Er zijn verschillende oplossingen om mensen langer gezond te kunnen laten doorwerken. De nieuwe regering moet er wel snel mee aan de slag.

Op 20 september debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Jetta Klijnsma over vervroegd pensioen voor zware beroepen. Op basis van de motie-Voortman (GroenLinks) verzocht de Kamer de staatssecretaris eerder al om tot definities te komen voor zware beroepen. De staatssecretaris vertelde de Kamer nu dat dit niet gelukt is. Klijnsma vindt dat ‘definities geen oplossing bieden’. Daarom spoort zij nu werkgevers en werknemers aan om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Verdeeld over oplossing

Hoe gaan we de duurbelasting in zware beroepen aanpakken? VVD-woordvoerder Dennis Wiersma wees op voorbeelden van werkplekaanpassingen. Steven van Weyenberg (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) noemen het deeltijdpensioen als oplossing. Woordvoerders van GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus willen meer mogelijkheden om pensioen en/of AOW voor sommige doelgroepen eerder in te laten gaan. VVD, CDA en D66 zijn tegen het vervroegen van de AOW, omdat zij vrezen dat AOW-gerechtigden hierdoor onder het sociaal minimum zullen vallen (en de kosten voor de overheid vervolgens te hoog zijn).

De staatssecretaris zei, terecht, dat het aan een nieuw kabinet is om oplossingen te bieden voor deze groep werknemers. Wel spoort Klijnsma de werkgevers en vakbonden nu aan om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Onder meer met voorlichting, preventie, om- en bijscholing en betere communicatie over het deeltijdpensioen.

Geen verloren generatie

KBO-PCOB maakt zich al langere tijd zorgen over 55-plussers op de arbeidsmarkt. Ruim 40% van de langdurig werklozen is ouder dan 55 jaar. De verborgen werkloosheid en armoede neemt toe in deze groep. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We accepteren geen ‘verloren generatie’, een groep senioren die wordt afgeschreven door werkgevers en overheid. Juist nu de arbeidsmarkt aantrekt, moet het nieuwe kabinet zorgen dat mensen gezond kunnen blijven werken!”

KBO-PCOB pleit daarom voor maatwerk, persoonlijke begeleiding en het verlagen van de mobiliteitsbonus van 56 naar 50 jaar. Ook wil KBO-PCOB de verhoging van de AOW-leeftijd geleidelijker laten verlopen, zodat de werkloosheid onder senioren beter kan worden aangepakt.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?