TV-programma Kassa XL over digitalisering op 2 juni

Op zaterdag 2 juni besteedde het programma Kassa XL uitgebreid aandacht aan het onderwerp digitalisering. Senioren van KBO-PCOB gaan in deze uitzending in op communicatie met de overheid die steeds meer digitaal verloopt en tot welke problemen dat kan leiden. Als KBO-PCOB blijven we onverminderd benadrukken, ook richting de politiek, dat het van groot belang is dat de communicatie via bijvoorbeeld Mijn Overheid en de Mijn Belastingdienst, ook op papier blijft bestaan als mensen dat willen

Kassa XL heeft hierover ook met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, gesproken: “Je moet ervoor zorgen dat als mensen zeggen ‘ik wil dat niet’ dat het dan ook echt niet hoeft. Dat je brieven krijgt op je deurmat met een postzegel erop. We hebben een aantal malen ook gezegd in rapporten: het is ook heel verwarrend voor mensen om aan de ene kant dingen te krijgen in de Berichtenbox en tegelijkertijd ook nog informatie op papier. Waar moet je dan op letten? Als mensen de keuze hebben gemaakt ‘ik wil niet digitaal, ik wil post’, dan krijg je ook alles per post.” Van Zutphen vindt dat de overheid dit zou moeten regelen.

Alternatieven

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “In dit standpunt kunnen wij ons van harte vinden en zullen dat ook blijven uitdragen. Digitaal vaardig zijn en worden wordt steeds belangrijker, maar bijvoorbeeld voor wie dat moeilijk is, zoals voor een deel van de senioren, moeten alternatieven blijven bestaan.”

De uitzending was op zaterdag 2 juni te zien op NPO 1 om 19:05 uur.