Toename langdurige armoede 55-65 jaar

Op 17 januari publiceerde het CBS armoedecijfers over 2016. Die zijn in het nadeel van de groep mensen tussen de 55 en de 65 jaar. Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB: “Velen van hen zijn werkloos of arbeidsongeschikt. Voor deze groep is het nog steeds crisis.”

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen gaf op 17 januari toelichting op het CBS-rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting’. Het rapport had betrekking op cijfers tot en met 2016.

Werkloosheid 55+

De armoede in Nederland blijft gelijk tot 8,2%, maar de langdurige armoede neemt toe van 2,7% naar 3,3%. Vooral onder 55-plussers. Bij het naderen van de pensioenleeftijd raken steeds meer Nederlanders door werkloosheid of ziekte afhankelijk van een uitkering. Manon Vanderkaa: “Vanuit ons Meldpunt Ouderenwerkloosheid weten wij hoe enorm moeilijk het is om aan het werk te komen na je 55e. “. [lees meer]
Zzp’er worden biedt nauwelijks soelaas, want onder die groep neemt armoede juist sterk toe, toont het CBS aan. ‘Hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is om werk te vinden’, erkent ook CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. In dat kader blijft KBO-PCOB pleiten voor behoud van de regelingen IOAW en IOW voor langdurige werklozen. Manon Vanderkaa: “Zonder IOW/IOAW kom je namelijk na afloop van de WW-periode rechtstreeks in de bijstand.”

Ook pech onder gepensioneerden

Gelukkig daalt de armoede wel onder gepensioneerden. Veel van hen hebben AOW en een aanvullend pensioen. Toch zit niet iedereen boven de 65 jaar er warmpjes bij. Wie ziek is geworden en hoge zorgkosten heeft, gescheiden is, weinig of geen pensioen heeft opgebouwd en woont in een huurwoning, heeft ook in Nederland pech. Manon Vanderkaa: “Twee jaar geleden riepen wij senioren op om hun verhalen te delen over rondkomen met weinig geld. Wij bundelden hun vele schrijnende verhalen in het boekje ‘Ouderen doorbreken de stilte rond armoede’.” [lees meer]

Verhoging AOW-leeftijd

De Volkskrant meldde dat uit onderzoek blijkt dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de vut een nieuwe vorm van ongelijkheid heeft gecreëerd. Voor laagopgeleiden komt het in het slechtste geval neer op een verlenging van hun bestaan in de bijstand. In dat licht maakt KBO-PCOB zich ook zorgen over de steeds hogere instroom in de WIA, waar de Tweede Kamer op 17 januari over debatteert.
Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB vindt verdere verhoging van de AOW-leeftijd onbehoorlijk totdat er een fatsoenlijke overbrugging is voor de groeiende groep bijstandsontvangers boven de 55 jaar. Je pensionering bereiken moet een mijlpaal zijn omdat je een prachtige nieuwe levensfase ingaat, niet omdat je dan eindelijk weer een redelijk inkomen hebt.”