Akkoord geklapt? Tijd voor een breed pensioenoverleg

Werkgevers en werknemers hebben geen akkoord weten te bereiken over een nieuw pensioenstelsel. KBO-PCOB is teleurgesteld. Directeur Manon Vanderkaa: “We roepen alle partijen op opnieuw te gaan onderhandelen. En om echt draagvlak te creëren, moeten daarbij ook senioren- en jongerenorganisaties aan tafel.”

Dat het akkoord vooralsnog van de baan is, betekent dat gepensioneerden er in 2019 op achteruitgaan. En daarna wéér. Ook werkenden zien hun pensioen in waarde dalen. Dat is bijzonder slecht nieuws, zeker omdat de pensioenen intussen al bijna tien jaar niet meer verhoogd zijn. Een pensioenakkoord zou onder meer kortingen kunnen voorkomen in 2019 en 2020. Komt er geen pensioenakkoord, dan betekent dat de huidige, zeer strenge rekenregels van kracht blijven, indexatie van pensioenen in de komende jaren zo goed als uitgesloten is en kortingen voortdurend op de loer liggen.

Pensioen is van ons allemaal

Het is daarom van groot belang dat alle betrokken partijen snel het overleg hervatten. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “We moeten daarbij komen tot breed draagvlak, want pensioen is iets dat ons allemaal aangaat. Daarom horen ook de vertegenwoordigers vanuit jongerenorganisaties, seniorenorganisaties en de Pensioenfederatie aan tafel te zitten”. Maakt dat het overleg niet ingewikkelder? “Verre van dat. Want jong en oud weten elkaar – zo bleek ook tijdens de recente Debatmanifestatie Pensioenen – juist goed te vinden. We staan zij aan zij voor een goed en solidair pensioen. Laten we nu samen tot een breed pensioenakkoord komen.”

Scherpe keuzes

Het verbrede pensioenoverleg hoeft niet vanaf nul te beginnen. Samen met zeven andere senioren- en gepensioneerdenorganisaties heeft KBO-PCOB scherp voor ogen waar dat nieuwe pensioenstelsel aan moet voldoen. Zo kiezen de organsaties onder meer voor een pensioen dat weliswaar minder zeker is, maar ook meer kans biedt op verhoging.

> Lees meer over het pleidooi voor een breed pensioenakkoord