Tijd voor actie: pensioenbehoud én beter stelsel

Voorspellingen over kortingen op de pensioenen zijn volop in het nieuws. Een lage rente en het uitblijven van een pensioenakkoord worden daarvoor als factoren genoemd. Voor KBO-PCOB bevestigt dit de zorgen die we al eerder uitten. Lijdzaam afwachten doet de seniorenorganisatie allesbehalve. KBO-PCOB overlegt over oplossingen met alle betrokken partijen, ook met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en komt in actie.

Leidend in de aanpak van KBO-PCOB is de wens voor een solidair, duurzaam pensioenstelsel dat recht doet aan jaren van hard werken. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Pensioenen zijn van groot belang voor het gezond en vitaal oud worden, en daar maken wij ons hard voor. In het belang van jong en oud: de gepensioneerden van nu en die van de toekomst.”

Wat wil KBO-PCOB?

De lage rente in combinatie met de strenge rekenregels – voor verplichte buffers bij de pensioenfondsen – zijn nu de belangrijkste oorzaak voor de dreigende kortingen op pensioenen. En hoewel er niks mis is met sparen voor de toekomst, vindt KBO-PCOB dat de financiële spelregels en rekenregels te streng zijn. Die moeten worden aangepast, in ieder geval in een nieuw stelsel. Zo kan er op termijn weer geïndexeerd worden. Manon Vanderkaa: “Dat is hard nodig voor gepensioneerden (en werkenden) van wie de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd zijn. Dit kan zonder dat de pensioen van jongeren hieronder lijden. Dat is immers het laatste dat we willen voor onze kinderen en kleinkinderen.”

“Daarnaast willen we dat alle werkenden in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel mensen nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Niet alleen jongeren, maar ook voor zelfstandig en flexibel werkende personen van andere leeftijdscategorieën, onder wie vooral ook 50-plussers.”

Actiedag gepland

De vakbonden hebben een nieuwe actiedag aangekondigd op 29 mei in Den Haag. (De eerder geplande actiedag van 18 maart ging niet door vanwege het dramatische incident in Utrecht.) KBO-PCOB is er 29 mei bij om te strijden voor een goed pensioen jong en oud. We willen pensioenbehoud én een beter stelsel.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!