Tientallen ziekenhuizen geven kwetsbare ouderen thuis nazorg

De NOS wist gisteren te melden dat goede thuiszorg na een ziekenhuisopname levens kan redden. Het gaat om thuiszorg voor kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname risico lopen op functieverlies, waardoor ze in het dagelijks leven tegen allerlei problemen oplopen.

Een wijkverpleegkundige bezoekt de oudere al in het ziekenhuis en eenmaal thuis volgen ook meerdere bezoeken. De verpleegkundige geeft onder meer extra ondersteuning bij medicatiegebruik en maakt een stappenplan voor gezond herstel.

Absolute voorwaarde voor ons keurmerk

Continuïteit van zorg is een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor ons KBO-PCOB keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Ouderen hebben ook zelf aangegeven dat de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie beter moet verlopen. Als ziekenhuizen hieraan niet voldoen, raken ze het keurmerk kwijt. Gelukkig zijn er reeds 63 ziekenhuizen die samenwerkingsafspraken met de thuiszorg, huisarts of andere zorgverleners hebben gemaakt. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke zorgverleners de oudere patiënt binnen 2 dagen na ontslag in de thuissituatie bezoekt.

Goede nazorg heeft zin en bespaart geld

Sophia de Rooij is hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen en coördineerde de afgelopen jaren een onderzoek waaruit blijkt dat goede nazorg zin heeft en geld oplevert. Het aantal ouderen dat overleed nadat ze uit het ziekenhuis waren ontslagen daalde fors, zodra deze kwetsbare 80-plussers nazorg kregen van een wijkverpleegkundige. “Het klinkt simpel: wijkzorg en ziekenhuis die samenwerken om kwetsbare mensen te begeleiden als ze net uit het ziekenhuis komen. Maar in de praktijk was dit ingewikkeld. Het geld moest uit allerlei potjes komen en dan begint in de zorg vaak de discussie.”

Onschotten is hard nodig

Manon Vanderkaa is het hiermee eens. “In het regeerakkoord worden de schotten tussen de verschillende vormen van zorg niet opgelost. Zorg is een doorlopende lijn van thuis naar eerste lijn, tweede lijn en soms zelfs richting verpleeghuis. De oudere patiënt heeft echter een eigen lijn.” Inmiddels vergoeden de vijf grote zorgverzekeraars het project en kunnen steeds meer patiënten er gebruik van maken. “Dat komt doordat nu bewezen is dat het geld en gezondheidswinst oplevert, en dat het contact tussen ziekenhuis en thuis beter wordt”, zegt De Rooij. “Door dit project ligt een patiënt bijvoorbeeld een dag korter in het ziekenhuis. Dat is een dure ligdag minder, waar goedkopere thuiszorg tegenover staat.”