TeaHealthTour van start!

Vanmorgen ging in Rotterdam de TeaHealthTour 2018 van start. In de Zorginnovatiewinkel konden leden, tablet coaches en ouderenadviseurs van KBO-PCOB, maar ook andere geïnteresseerden, kennismaken met diverse mogelijkeden op het gebied van digitale zorgondersteuning.

Na een korte introductie door KBO-PCOB en de Zorginnovatiewinkel werd een korte introductie gegeven over welke rol technologie in de zorg speelt. Deze technologische ontwikkelingen gaan snel. Als voorbeelden werden genoemd de zorgrobot, in de vorm van zeehond Paro, maar ook de inzet van Virtual Reality  voor mensen met dementie. Na de introductie konden de bezoekers het aanbod van de winkel bekijken en uitproberen. Kopen gaat niet, want de Zorginnovatiewinkel zet in op voorlichting en bewustwording rond e-health.

Veel mogelijk met e-health

Het ‘winkelend’ publiek liet zich de diverse mogelijkheden graag uitleggen. Zo kon digitaal de eigen bloeddruk worden gemeten, een robothandschoen getest en de steunkoushouder uitgeprobeerd.  ‘Echt een openbaring wat er allemaal kan’, gaf een van de bezoekers aan. Ook mevrouw Schorel, ouderenadviseur bij KBO-PCOB, is enthousiast. ‘Zo leer ik zelf over wat er mogelijk is en blijf ik goed op de hoogte voor mijn werk als ouderenadviseur. Zelf kan ik me digitaal goed redden, maar ik weet dat dat lang niet voor iedereen geldt. Daarom geef ik ook computerles’.

Met de TeaHealthTour wil KBO-PCOB de kennis op het gebied van e-health vergroten en senioren bewustmaken van de diverse mogelijkheden. En dat is nodig, want de bekendheid onder senioren met e-health is niet groot, terwijl e-health hen veel voordelen kan bieden. Goede voorbeelden zijn beeldbellen met de huisarts of ondersteuning van een verpleegkundige op afstand bij diabetes.