Succesvolle resultaten Manifest worden in praktijk gebracht

Het Manifest Waardig Ouder Worden, dat KBO-PCOB met ChristenUnie en Omroep Max initieerde, heeft veel invloed op de actuele politieke agenda; het Manifest werd overgenomen in het huidige regeerakkoord en leidde tot het Pact Ouderenzorg. Een resultaat waar wij erg blij mee zijn, omdat we op deze manier daadwerkelijk actief kunnen meedenken over hoe waardig ouder worden een plek krijgt in onze samenleving.

Het Pact Ouderenzorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestaat uit drie programma’s: Langer Thuis, Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis. Doel van het pact is de zorg voor senioren verbeteren door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en langer thuis wonen beter mogelijk te maken.

In gesprek met de minister

Bij zowel de verdere planvorming als uitvoering van het pact is KBO-PCOB nauw betrokken bij deze drie programma’s; op zeer regelmatige basis voeren we hierover gesprekken met minister Hugo de Jonge en ambtenaren van het ministerie van VWS. Daarin nemen we altijd mee dat het samen optrekken met senioren in deze plannen een belangrijke basis moet zijn. Praat niet alleen over senioren, maar praat ook vooral mét senioren, is onze boodschap. Zo geven we uw belang ook praktisch handen en voeten.

Samen met u

Waardig ouder worden is een van de belangrijkste thema’s waar KBO-PCOB zich voor inzet. We gaan daarover ook graag met u in gesprek. In het najaar organiseren we een drietal bijeenkomsten om met senioren van gedachten te wisselen over het Pact Ouderenzorg. Deze input is van groot belang voor de belangenbehartiging voor senioren. Binnenkort leest u op onze website meer over de bijeenkomsten van dit najaar en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Foto: Meer dan 20.000 mensen ondertekenden het Manifest Waardig Ouder Worden. Het Zilveren Pact was na overhandiging aan toenmalig staatssecretaris Van Rijn in februari 2017 een feit.


Lees meer over de drie programma’s die samen het Pact Ouderenzorg vormen en de betrokkenheid van KBO-PCOB hierbij.

Langer Thuis

Langer Thuis kent drie actielijnen. Allereerst wordt ingezet op goede ondersteuning en zorg thuis. Hierin stimuleert Langer Thuis onder ander regionale samenwerking tussen partijen en wil het een stevige impuls geven aan innovatieve, digitale zorg thuis (e-health). Met de actielijn ‘Mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn’ wil het programma onder meer mantelzorgers en vrijwilligers bewust maken van ondersteuningsmogelijkheden en het aanbod van ondersteuning verbeteren. Ten slotte komt in de actielijn ‘Wonen’ onder andere een innovatieregeling gericht op nieuwe woonzorgvormen en wil KBO-PCOB inzetten op wooncoaches om ouderen te helpen geschikt te wonen.

Eén tegen Eenzaamheid

Het ministerie van VWS zet sterk in op het verminderen van eenzaamheid. Het ministerie werkt aan de hand van het actieplan Eén tegen Eenzaamheid onder meer aan bewustwording rond eenzaamheid, de opzet van lokale allianties waarbinnen lokaal gewerkt kan worden aan initiatieven en aan duurzame oplossingen in de vorm van al bestaande succesvolle aanpakken. Eenzaamheid oplossen is geen makkelijke opgave, maar als KBO-PCOB zijn we ervan overtuigd dat verbinding en ontmoeting helpt om eenzaamheid te verminderen. Binnen onze vereniging gebeurt er gelukkig ook al van alles op dit gebied. De vele activiteiten die lokaal door de afdelingen worden georganiseerd dragen daar zeker aan bij. Recent zijn we ook gestart om voorbeelden vanuit de afdelingen voor het voetlicht te brengen via www.kbo-pocb.nl/eenzaamheid

Thuis in het Verpleeghuis

Oud worden op een goede en mooie manier, ook in het verpleeghuis. Tijd en aandacht en goede zorg zijn dan ook de uitgangspunten van het derde actieprogramma Thuis in het Verpleeghuis. Als KBO-PCOB monitoren we op basis van het Manifest het actieplan en kijken daarbij ook naar de thema’s eenzaamheid en zingeving. Andere thema’s die aan bod komen zijn voeding, kwalitatief personeel, palliatieve zorg en crisisopvang in een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. Vanuit deze thema’s leveren we input zodat thuis zijn in het verpleeghuis ook echt gerealiseerd kan worden.