Structurele maatregelen tegen ondervoeding thuis zijn van levensbelang

KBO-PCOB is geschokt over de bevindingen van het televisieprogramma De Monitor over ondervoeding bij ouderen. Bijna 80 procent van de wijkverpleegkundigen komt bij ouderen thuis die ondersteuning nodig hebben met eten en drinken, maar daarbij geen hulp krijgen. Maar liefst één op de drie kwetsbare ouderen met thuiszorg is ondervoed, met uitdroging en zelfs overlijden tot gevolg. KBO-PCOB pleit voor structurele oplossingen.

De signalen van ondervoeding thuis waren bij KBO-PCOB bekend; de cijfers van De Monitor laten nu ook zien hoe groot de omvang van dit probleem is. Een onacceptabele situatie die vraagt om actie in Den Haag. Langer thuis wonen is op deze manier een nietszeggende belofte.

Mensonterende situatie

KBO-PCOB vindt het onacceptabel dat wijkverpleegkundigen moeten ‘sjoemelen’ om ouderen hulp bij eten en drinken te kunnen bieden. Mantelzorgers worden van het kastje naar de muur gestuurd als zij goede hulp willen regelen en raken verder overbelast. Zelfs na een opname in het ziekenhuis door uitdroging of ondervoeding blijkt het vaak niet mogelijk om adequate hulp te regelen. Een mensonterende situatie, waarbij instanties bekvechten over geld in plaats van het belang van de mens centraal te stellen.

Hoe kan het dat het maar liefst acht weken kan duren voordat gemeenten en zorgverzekeraars tot een besluit komen? Hoe is het mogelijk dat er onduidelijkheid kan bestaan over wie wanneer verantwoordelijk is voor hulp bij eten en drinken? KBO-PCOB vindt dat wijkverpleegkundigen doorzettingsmacht moeten krijgen. Doorzettingsmacht is nodig om zonder vertraging de juiste zorg en ondersteuning te kunnen organiseren.

Oplossingen

Structurele oplossingen zijn nu nodig. Daarom gaat KBO-PCOB de problematiek actief onder de aandacht brengen van de politiek, zodat ondervoeding van ouderen thuis wordt meegenomen in de komende Kamerdebatten.

Bekijk hier de uitzending van De Monitor van dinsdag 25 september 2018.