KBO-PCOB steunt initiatiefnota voor modernisering uitvaartwet

Seniorenorganisatie KBO-PCOB staat positief tegenover de initiatiefnota die D66 heeft ingediend om de uitvaartwet te moderniseren. In de nota staan veertien voorstellen om de wet meer eigentijds te maken en voldoende keuzevrijheid te bieden aan nabestaanden.

In een eerste reactie richting Kamerlid Monica den Boer sprak KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa haar waardering uit voor de initiatiefnota en gaf zij in algemene zin aan dat de uitgangspunten van keuzevrijheid en modernisering aansluiten bij de wensen van veel senioren.

Eerder besteedde KBO-PCOB aandacht aan uitvaarten in het ledenmagazine, dat ruim 700.000 lezers bereikt. Manon Vanderkaa: “Toen kregen we verschillende reacties die de lijn van D66 ondersteunen. Wij beschouwen met name de bewaartermijn van 30 dagen van de as na een crematie als onwenselijk en achterhaald.”

KBO-PCOB wisselt graag verder van gedachten over de initiatiefnota en is altijd bereid input te leveren, mocht de Tweede Kamer bijvoorbeeld een rondetafelgesprek organiseren. “Hoe dan ook zullen wij de Tweede Kamerbehandeling van de initiatiefnota met veel belangstelling volgen.”

> Lees de volledige initiatiefnota

De veertien voorstellen op een rij:

Keuzevrijheid

 • Sta toe dat as, bijvoorbeeld van man en vrouw of partners, kan worden vermengd.
 • Sta toe dat de as direct kan worden meegenomen (geen 30 dagen wachten).
 • Maak uitzonderingen voor het samen begraven of cremeren.
 • Verleng de termijn waarbinnen de uitvaart moet plaatsvinden, van zes naar acht werkdagen.
 • Geef mensen meer keuze bij het verlengen van grafrechten.
 • Veranker natuurbegraven in de wet.
 • Maak nieuwe uitvaartmogelijkheden mogelijk (d.m.v. beoordelingskader en experimenteerbepaling).
 • Sta toe om 20 uur na overlijden te begraven (of cremeren) in plaats van na 36 uur, vanwege religieuze wensen.

Modernisering

 • Gebruik niet het woord “lijk” op gemeenteformulieren.
 • Maak een duidelijke regeling voor achtergebleven asbussen.
 • Stel dezelfde regels voor het register cremeren en begraven, en één verlof.
 • Definieer “biologisch afbreekbare” kist duidelijker en strenger.
 • Onderzoek de introductie van toezicht op de uitvaartbranche.
 • Stel een handleiding op om kennis over diversiteit te delen binnen de uitvaartsector.