Sterk netwerk verkleint risico op sociaal isolement van chronisch zieke mantelzorger

Senioren met een chronische ziekte en beperking die de zorg dragen voor iemand in hun omgeving lopen grote kans om in sociaal isolement te komen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waar meer dan 27.000 mensen aan deelnemen. Onder hen veel leden van KBO-PCOB.

Dat lijkt ook niet zo verrassend: wanneer je niet gezond bent én mantelzorger heb je daar natuurlijk je handen en je hoofd vol aan. Toch is het risico op eenzaamheid bij 65-plussers een stuk groter dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Een belangrijke waarschuwing. Als belangenbehartiger van senioren roepen we overheden en zorgverleners op om dit beter te signaleren en ernaar te handelen. Door te investeren in contact met mensen, te luisteren naar hun verhaal en hen te begeleiden in uitbreiding en versterking van hun sociale netwerk. Daarnaast wijst KBO-PCOB leden erop dat werken aan een sterk sociaal netwerk juist al van groot belang is, wanneer u nog volop fit en actief bent en naasten in uw omgeving ook. Onze vereniging en bijbehorende activiteiten bieden mogelijkheden hiervoor. Ook onze belangrijke waarde ‘omzien naar elkaar’ ligt in dit verlengde.”

Sociale gevolgen van ziekte en handicap

Een andere belangrijke uitkomst is dat de zorg en ondersteuning zich te weinig richten op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Samen met de andere partners van het onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl roept KBO-PCOB gemeenten en zorgaanbieders op om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. Ruim de helft (56%) van mensen met een beperking jonger dan 65 jaar ontbreekt het aan energie om te doen wat zij willen. Een aanzienlijk deel voelt zich weinig nuttig (30%) en heeft het gevoel weinig tot niets voor anderen te kunnen betekenen (23%). Daarbij overheerst voor 1 van de 3 mensen met een ziekte of handicap het gevoel van zorg en onzekerheid over de nabije toekomst. De uitkomsten laten zien dat er veel winst te behalen valt in de zorgsector en het sociale domein.

Investeer in contact met mensen

Bij het vaststellen van de zorgvraag wordt te vaak maar naar een deel van de situatie gekeken. Zorg en ondersteuning dragen hierdoor onvoldoende bij aan kwaliteit van leven van mensen. Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen hun hele verhaal te doen. Daarom roepen KBO-PCOB en samenwerkingspartners zorgloketten en zorgaanbieders op om te investeren in het contact met mensen die een zorgvraag hebben. Zodat mensen op ondersteuning kunnen rekenen, ook bij sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vanuit Mijnkwaliteitvanleven.nl gaan de samenwerkingspartners graag in gesprek met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren over de mogelijkheden die hiervoor zijn. Ze zien in de praktijk dat het gebruiken van de gesprekshulp van Mijnkwaliteitvanleven.nl leidt tot de goede gesprekken. Dat is in elk geval een mogelijkheid.

Goed voorbereid in gesprek

Deelnemers aan Mijnkwaliteitvanleven.nl doen niet alleen mee vanwege het landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Senioren, mensen met een aandoening of beperking en mantelzorgers gebruiken de vragenlijst om hun eigen situatie in beeld te krijgen. Na afloop ontvangen zij een persoonlijk overzicht met hun uitkomsten. Daarmee kunnen zij goed voorbereid in gesprek over passende hulp en ondersteuning. Dagelijks groeit het aantal deelnemers. Op dit moment gebruiken ruim 38.000 mensen de vragenlijst.

Wilt u ook meedoen? Klik hier en meld u aan. Telefonisch meedoen kan ook. Bel met de servicetelefoon van KBO-PCOB: 030-3400 655 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).

Benieuwd naar de verdere uitkomsten van het onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl? Download de beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Foto: Fleur Kooiman