Start met vaccineren ouderen

“Er is licht aan het eind van de tunnel” zei Rutte tijdens de persconferentie van 12 januari. Het vaccineren is gestart en vanaf maandag 18 januari wordt begonnen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de minister vanaf 25 januari bewoners van kleinere verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inenten met het vaccin van Moderna. Vanaf half februari denkt de Jonge te kunnen starten met thuiswonenden ouderen. Het streven is voor de zomer alle 60-plussers te hebben gevaccineerd.

KBO-PCOB vindt dat het kabinet moet inzetten op het zo snel mogelijk vaccineren van alle ouderen met het Moderna vaccin, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. Marcel Sturkenboom: “Het vaccineren van ouderen zal er toe leiden dat zowel de ziektelast in deze groep verlaagt als dat de druk in de zorg afneemt. Dat levert een mooie win-win situatie op.”

De Britse variant houdt ons binnen

Omdat de cijfers te langzaam dalen en omdat ook in Nederland de Britse variant van het virus is aangetroffen blijft de huidige lockdown van kracht. Ook wordt nog gekeken of er een avondklok zal bijdragen aan het terugdringen van de cijfers. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!