Solidariteit tussen jong en oud centraal tijdens pensioenbijeenkomst

Zo’n 150 KBO- en PCOB-leden waren donderdag 9 maart in Nijverdal bijeen tijdens de pensioenbijeenkomst van KBO-PCOB en het CDA. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) hield een informatieve inleiding over onder meer de geschiedenis van de pensioenleeftijd, de doelen van het pensioenstelsel en de invloed van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) op onze pensioenen. Daarna beantwoordde hij samen met Manon Vanderkaa, Ellen te Paske (pensioendeskundige FNV Jong) en regiocoördinator PCOB Egbert Knoeff, de vele vragen uit de zaal. “Een erg informatieve middag, waarin het belang van solidariteit tussen de generaties nog eens werd benadrukt”, zegt Manon Vanderkaa na afloop.

Pieter Omtzigt trekt de laatse weken door het land met Pieters Pensioentour, waarin hij met de zaal in gesprek gaat over vragen en zorgen die er leven rondom de pensioenen. Het CDA maakt zich nadrukkelijk zorgen over de opstelling van de ECB, omdat die de rente kunstmatig laag houdt. Daarnaast noemt hij zijn oplossingen voor een toekomstig en solide pensioenstelsel. Hij doet echter geen beloftes die hij misschien niet waar kan maken. “Ook na 15 maart wil ik u nog onder ogen kunnen komen.”

In haar inleiding pleit Manon Vanderkaa voor een duurzaam, transparant en betaalbaar pensioenstelsel en spreekt ze over het belang van solidariteit. Ook roept ze deze middag de politiek nogmaals op om “echt om te zien naar de groep senioren met hoge zorgkosten, hoge woonlasten en zonder of met een klein aanvullend pensioen”. Maar, zegt ze ook, “wij vergeten de jongere generaties, onze kinderen en kleinkinderen, niet. Daarom hebben we vandaag Ellen te Paske van FNV Jong ook uitgenodigd.”

Ellen te Paske spreekt ondermeer over het belang van collectief pensioen sparen en risico’s delen. Het warme applaus dat haar ten deel valt, laat de steun zien van de ouderen voor de jongere generaties.  Regiocoördinator Egbert Knoeff spreekt de hoop uit dat wordt voorkomen dat de pensioenen worden gekort en zegt daar als KBO-PCOB ook voor te lobbyen in Den Haag. Verder zegt ook hij dat de nieuwe minister van financiën alles op alles moet zetten om het huidige pensioensysteem wat aan te passen en daarbij de solidaritieit tussen generaties niet uit het oog moet verliezen.

Platform Jong Oud
KBO-PCOB zit samen met FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals en met seniorenorganisaties FNV Senioren, KNVG, NVOG, NOOM en ANBO in een platform Jong Oud, dat werkt aan een gezamenlijke uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelstel.

  • Klik hier voor een videoverslag van de dag
  • Klik hier voor de powerpointpresentatie van Pieter Omtzigt
  • Klik hier voor een schriftelijk verslag van de middag door beleidsadviseur Marlou Min
  • Klik hier voor het opinieartikel van Manon Vanderkaa en Pieter Omtzigt ‘Niet zomaar een nieuw pensioenstelsel’